Back to media list / Zurück zur Medienliste

DukeNukem3D.cue: ISO 9660 CD-ROM filesystem data 'DUKE_VV'
├── [dr-xr-xr-x root     root            8192 May 21  1996]  dn1inst
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim0.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim0.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim0.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim3.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim3.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim3.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim4.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim4.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim4.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim5.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim5.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  anim5.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back0.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back0.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back0.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back3.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back3.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  back3.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  badguy.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  badguy.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  badguy.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7808 Nov  1  1991]  border.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7808 Nov  1  1991]  border.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7808 Nov  1  1991]  border.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  credits.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  credits.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  credits.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  dn.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  dn.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  dn.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           54688 Nov  1  1991]  dn1.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           54595 Nov  1  1991]  dn2.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           54439 Nov  1  1991]  dn3.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7499 Aug  1  1993]  dnhint.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop0.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop0.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop0.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop10.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop11.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop11.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop12.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop13.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop13.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop13.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop3.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop3.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop3.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop5.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop5.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop5.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop6.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop7.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop8.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop9.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop9.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20803 Nov  1  1991]  drop9.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  duke.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  duke.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  duke.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6158 Nov  1  1991]  duke1-b.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6158 Nov  1  1991]  duke1-b.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6158 Nov  1  1991]  duke1-b.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root               4 Nov  1  1991]  duke1.bat
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5692 Nov  1  1991]  duke1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5692 Nov  1  1991]  duke1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5692 Nov  1  1991]  duke1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root               4 Nov  1  1991]  duke2.bat
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root               4 Nov  1  1991]  duke3.bat
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  end.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  end.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32000 Nov  1  1991]  end.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2048 Nov  1  1991]  font1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2048 Nov  1  1991]  font1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2048 Nov  1  1991]  font1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2048 Nov  1  1991]  font2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2048 Nov  1  1991]  font2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2048 Nov  1  1991]  font2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man0.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man0.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man0.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man3.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man3.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man3.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man4.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man4.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  man4.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17002 Nov  1  1991]  my_demo.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17002 Nov  1  1991]  my_demo.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7168 Nov  1  1991]  numbers.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7168 Nov  1  1991]  numbers.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7168 Nov  1  1991]  numbers.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object0.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object0.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object0.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  object2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid0.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid0.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid0.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid3.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid3.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Nov  1  1991]  solid3.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal1.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal1.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal1.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal2.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal2.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal2.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal3.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal3.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal3.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal4.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal4.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal4.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal5.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal5.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal5.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal6.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal6.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal6.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal7.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal7.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal7.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal8.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal8.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal8.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal9.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal9.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldal9.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldala.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldala.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldala.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldalb.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldalb.dn2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldalb.dn3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldalc.dn1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldalc.dn2
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Nov  1  1991]  worldalc.dn3
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  dn2inst
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10795 Dec  1  1993]  dn2help.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9499 Dec  1  1993]  dn2hint.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             446 Dec  1  1993]  file_id.diz
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         5496675 Dec  1  1993]  nukem2.cmp
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59552 Dec  1  1993]  nukem2.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           98960 Dec  1  1993]  nukem2.f1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38622 Dec  1  1993]  nukem2.f2
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52427 Dec  1  1993]  nukem2.f3
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          240848 Dec  1  1993]  nukem2.f4
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           33911 Dec  1  1993]  nukem2.f5
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  dn3dinst
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  ten
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          305099 Oct 23  1995]  _inst32i.ex_
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep  7  1995]  _isdel.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           51712 Feb 23  1996]  _isuser.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10752 Sep 26  1995]  _setup.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          249512 Feb 28  1996]  _setup.lib
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          509133 Apr 14  1996]  data.1
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1450927 Apr 14  1996]  data.2
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          848921 Apr 14  1996]  data.3
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               3 May  1  1995]  disk1.id
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               3 May  1  1995]  disk2.id
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               3 May  1  1995]  disk3.id
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          161078 Dec 13  1995]  setup.bmp
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47616 Oct 23  1995]  setup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              65 Dec  5  1995]  setup.ini
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           64147 Apr 14  1996]  setup.ins
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            2532 Dec 12  1995]  setup.pkg
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25942 Apr 19  1996]  commit.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28893 Apr 19  1996]  defs.con
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22884 Apr 19  1996]  demo1.dmo
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31538 Apr 19  1996]  demo2.dmo
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           73594 Apr 19  1996]  dn3dhelp.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          188954 Apr 19  1996]  duke.rts
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1179131 Apr 19  1996]  duke3d.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        26524524 Apr 19  1996]  duke3d.grp
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           99639 Apr 19  1996]  game.con
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4125 Apr 19  1996]  modem.pck
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          576639 Apr 19  1996]  setmain.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27153 Apr 19  1996]  setup.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             118 Apr 19  1996]  tengame.ini
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6871 Apr 19  1996]  ultramid.ini
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           36960 Apr 19  1996]  user.con
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  goodies
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  anm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59486 Apr 19  1996]  duketeam.anm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1507336 Apr 19  1996]  logo.anm
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           66162 Apr 19  1996]  radlogo.anm
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  build
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          108522 Apr 19  1996]  _se.map
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           66662 Apr 19  1996]  _st.map
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55426 Apr 19  1996]  _zoo.map
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4681 Apr 19  1996]  artform.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          196232 Apr 19  1996]  bsetup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          526957 Apr 19  1996]  build.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78585 Apr 19  1996]  buildhlp.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             978 Apr 19  1996]  dukelvls.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          251890 Apr 20  1996]  editart.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1014 Apr 19  1996]  files.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          188906 Apr 19  1996]  kextract.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          183430 Apr 19  1996]  kgroup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10266 Apr 19  1996]  lookup.dat
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13678 Apr 19  1996]  names.h
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           82690 Apr 19  1996]  palette.dat
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             763 Apr 19  1996]  sehelp.hlp
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              27 Apr 19  1996]  setup.dat
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             545 Apr 19  1996]  sthelp.hlp
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            8448 Apr 19  1996]  tables.dat
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  faq
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45461 Nov 15  1995]  3drealms.faq
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          182384 Sep  1  1995]  apogee.faq
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  midi
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53029 Apr 19  1996]  233c.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41665 Apr 19  1996]  ahgeez.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7488 Apr 19  1996]  alfredh.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           61838 Apr 19  1996]  alienz.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7185 Apr 19  1996]  dethtoll.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16530 Apr 19  1996]  fatcmdr.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49106 Apr 19  1996]  futurmil.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12341 Apr 19  1996]  gloomy.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43002 Apr 19  1996]  gotham.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14287 Apr 19  1996]  grabbag.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45372 Apr 19  1996]  gutwrnch.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49695 Apr 19  1996]  inhiding.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14523 Apr 19  1996]  intents.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17106 Apr 19  1996]  invader.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39852 Apr 19  1996]  lordofla.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34022 Apr 19  1996]  names.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16759 Apr 19  1996]  pizzed.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12089 Apr 19  1996]  robocrep.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36088 Apr 19  1996]  snake1.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1806 Apr 19  1996]  songs.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12722 Apr 19  1996]  spook.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34931 Apr 19  1996]  stalag.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34703 Apr 19  1996]  stalker.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39566 Apr 19  1996]  storm.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52051 Apr 19  1996]  streets.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14818 Apr 19  1996]  subway.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16764 Apr 19  1996]  thecall.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29838 Apr 19  1996]  urban.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25371 Apr 19  1996]  watrwld1.mid
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15369 Apr 19  1996]  whomp.mid
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           28903 Apr 19  1996]  xplasma.mid
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  rtsmaker
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9900 Apr 19  1996]  rtsmaker.exe
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root             682 Apr 19  1996]  sample.txt
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  univbe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          251225 May  2  1995]  bin.001
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           85531 May  2  1995]  doc.001
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23912 May  2  1995]  dos.001
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29540 May  2  1995]  dos.002
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             430 Apr 17  1995]  file_id.diz
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          165308 May  2  1995]  install.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2537 Mar 29  1995]  order.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6221 Mar 30  1995]  readme.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           89894 Jul  5  1994]  unzip.exe
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           88372 Feb 27  1995]  win.001
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root           12288 May 21  1996]  voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45621 Apr 19  1996]  !boss.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           50626 Apr 19  1996]  !pig.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59851 Apr 19  1996]  !prison.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          153467 Apr 19  1996]  2bwild.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36266 Apr 19  1996]  2ride06.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21743 Apr 19  1996]  adoor1.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21437 Apr 19  1996]  adoor2.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10167 Apr 19  1996]  ahh04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22320 Apr 19  1996]  ahmuch03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3127 Apr 19  1996]  alert.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           50616 Apr 19  1996]  amb81b.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16241 Apr 19  1996]  amess06.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4799 Apr 19  1996]  aswtch23.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11655 Apr 19  1996]  b2atk01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17491 Apr 19  1996]  b2atk02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44797 Apr 19  1996]  b2die03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11919 Apr 19  1996]  b2pain03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18307 Apr 19  1996]  b2rec03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24101 Apr 19  1996]  b3die03g.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21625 Apr 19  1996]  b3pain04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11333 Apr 19  1996]  b3rec03g.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22941 Apr 19  1996]  b3roam01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           77801 Apr 19  1996]  barmusic.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7092 Apr 19  1996]  bitchn04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              34 Apr 19  1996]  blank.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16754 Apr 19  1996]  blowit01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21020 Apr 19  1996]  bombexpl.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          274985 Apr 19  1996]  bonus.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29614 Apr 19  1996]  booby04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39923 Apr 19  1996]  born01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19473 Apr 19  1996]  bos1dy.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12518 Apr 19  1996]  bos1pn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12864 Apr 19  1996]  bos1rg.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36836 Apr 19  1996]  bos1rm.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29114 Apr 19  1996]  bubblamb.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20786 Apr 19  1996]  buckle.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2170 Apr 19  1996]  bulithit.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11959 Apr 19  1996]  catfire.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3198 Apr 19  1996]  chaingun.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           68525 Apr 19  1996]  cheer.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52255 Apr 19  1996]  chew05.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23523 Apr 19  1996]  chokn12.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5613 Apr 19  1996]  clipin.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3909 Apr 19  1996]  clipout.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7031 Apr 19  1996]  comeon02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21709 Apr 19  1996]  commat.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26071 Apr 19  1996]  commdy.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9783 Apr 19  1996]  commpn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21769 Apr 19  1996]  commrg.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12527 Apr 19  1996]  commrm.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3830 Apr 19  1996]  commsp.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18209 Apr 19  1996]  compamb.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26836 Apr 19  1996]  con03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6298 Apr 19  1996]  cool01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17741 Apr 19  1996]  ctrlrm25.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6782 Apr 19  1996]  damn03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5530 Apr 19  1996]  damnit04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9644 Apr 19  1996]  dance01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37429 Apr 19  1996]  defeated.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16365 Apr 19  1996]  diesob03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10553 Apr 19  1996]  dmdeath.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23392 Apr 19  1996]  doomed16.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10767 Apr 19  1996]  drink18.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4124 Apr 19  1996]  drip3.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30563 Apr 19  1996]  dscrem04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10642 Apr 19  1996]  dscrem15.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9677 Apr 19  1996]  dscrem16.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5529 Apr 19  1996]  dscrem17.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12210 Apr 19  1996]  dscrem18.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13499 Apr 19  1996]  dscrem38.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2212 Apr 19  1996]  ductwlk.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37069 Apr 19  1996]  duknuk14.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19492 Apr 19  1996]  eatsht01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10969 Apr 19  1996]  edoor10.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10784 Apr 19  1996]  edoor11.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9630 Apr 19  1996]  enghum.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3895 Apr 19  1996]  exert.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31405 Apr 19  1996]  face01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38636 Apr 19  1996]  fire09.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29559 Apr 19  1996]  flush.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37715 Apr 19  1996]  flyby.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30756 Apr 19  1996]  force01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31461 Apr 19  1996]  freeze.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12070 Apr 19  1996]  fscrm10.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9361 Apr 19  1996]  gasp.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16215 Apr 19  1996]  gasps07.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14121 Apr 19  1996]  gbelev01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2028 Apr 19  1996]  gbelev02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5243 Apr 19  1996]  gblasr01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8697 Apr 19  1996]  geargrnd.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1961 Apr 19  1996]  getitm19.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11775 Apr 19  1996]  getsom1a.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8663 Apr 19  1996]  glashevy.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8674 Apr 19  1996]  glass.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9558 Apr 19  1996]  gmeovr05.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1746 Apr 19  1996]  goggle12.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17769 Apr 19  1996]  gothrt01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          307945 Apr 19  1996]  grabbag.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9276 Apr 19  1996]  grind.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8942 Apr 19  1996]  groovy02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2712 Apr 19  1996]  gulp01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14711 Apr 19  1996]  gunhit2.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24238 Apr 19  1996]  h2ogrgl2.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15647 Apr 19  1996]  h2orush2.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20214 Apr 19  1996]  hail01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13719 Apr 19  1996]  happen01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4295 Apr 19  1996]  hartbeat.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76171 Apr 19  1996]  headrip3.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16701 Apr 19  1996]  hlidle03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8416 Apr 19  1996]  holycw01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8462 Apr 19  1996]  holysh02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14857 Apr 19  1996]  hydro22.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21857 Apr 19  1996]  hydro24.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22297 Apr 19  1996]  hydro27.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16733 Apr 19  1996]  hydro34.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22093 Apr 19  1996]  hydro40.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23031 Apr 19  1996]  hydro43.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16495 Apr 19  1996]  hydro50.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11132 Apr 19  1996]  imgood12.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15506 Apr 19  1996]  inhell01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1994 Apr 19  1996]  item15.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4136 Apr 19  1996]  jetp2.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7953 Apr 19  1996]  jetpaki.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9980 Apr 19  1996]  jetpakof.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9617 Apr 19  1996]  jetpakon.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22448 Apr 19  1996]  jones04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8035 Apr 19  1996]  kickhead.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1806 Apr 19  1996]  kickhit.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24419 Apr 19  1996]  killme.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1700 Apr 19  1996]  knuckle.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           51836 Apr 19  1996]  ktitx.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3139 Apr 19  1996]  land02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23476 Apr 19  1996]  lani05.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26844 Apr 19  1996]  lani08.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           68419 Apr 19  1996]  laniduk2.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26414 Apr 19  1996]  lava06.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16172 Apr 19  1996]  letgod01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9430 Apr 19  1996]  letsrk03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4539 Apr 19  1996]  lizshit3.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10761 Apr 19  1996]  lizspit.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17243 Apr 19  1996]  lookin01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1926 Apr 19  1996]  lsrbmbpt.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2618 Apr 19  1996]  lsrbmbwn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12735 Apr 19  1996]  machamb.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15912 Apr 19  1996]  mice3.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1682 Apr 19  1996]  monitor.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52923 Apr 19  1996]  monolith.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40373 Apr 19  1996]  mustdie.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22239 Apr 19  1996]  myself3a.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15412 Apr 19  1996]  name01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16086 Apr 19  1996]  needed03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19197 Apr 19  1996]  news.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36937 Apr 19  1996]  nobody01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26749 Apr 19  1996]  octaat1.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5732 Apr 19  1996]  octaat2.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8343 Apr 19  1996]  octady.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14213 Apr 19  1996]  octapn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8120 Apr 19  1996]  octarg.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13536 Apr 19  1996]  octarm.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4960 Apr 19  1996]  onboard.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16055 Apr 19  1996]  onlyon03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7097 Apr 19  1996]  opendoor.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5686 Apr 19  1996]  pain13.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4843 Apr 19  1996]  pain28.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4796 Apr 19  1996]  pain39.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2568 Apr 19  1996]  pain54.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4536 Apr 19  1996]  pain68.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4049 Apr 19  1996]  pain75.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2534 Apr 19  1996]  pain87.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3712 Apr 19  1996]  pain93.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34223 Apr 19  1996]  pay02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1360 Apr 19  1996]  pbombbnc.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10853 Apr 19  1996]  phonbusy.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12340 Apr 19  1996]  piece02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12403 Apr 19  1996]  pigdy.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6030 Apr 19  1996]  pigpn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21349 Apr 19  1996]  pigrg.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3881 Apr 19  1996]  pigrm.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           35773 Apr 19  1996]  pigwrn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27560 Apr 19  1996]  pisses01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12783 Apr 19  1996]  pissin01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12180 Apr 19  1996]  pissing.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3764 Apr 19  1996]  pistol.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2036 Apr 19  1996]  poolbal1.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8207 Apr 19  1996]  preddy.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12518 Apr 19  1996]  predpn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11062 Apr 19  1996]  predrg.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9664 Apr 19  1996]  predrm.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5697 Apr 19  1996]  projrun.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15175 Apr 19  1996]  quake.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24110 Apr 19  1996]  quake06.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36343 Apr 19  1996]  r&r01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5575 Apr 19  1996]  reactor.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12741 Apr 19  1996]  ready2a.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4683 Apr 19  1996]  ricochet.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14151 Apr 19  1996]  rides09.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29210 Apr 19  1996]  rip01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14287 Apr 19  1996]  ripem08.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11920 Apr 19  1996]  roam06.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30360 Apr 19  1996]  roam22.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13981 Apr 19  1996]  roam29.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11795 Apr 19  1996]  roam58.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9180 Apr 19  1996]  roam67.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22046 Apr 19  1996]  roam98b.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8132 Apr 19  1996]  rockin02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8256 Apr 19  1996]  rpgfire.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16811 Apr 19  1996]  scuba.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21393 Apr 19  1996]  secret.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9819 Apr 19  1996]  shake2a.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5840 Apr 19  1996]  shorted.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7812 Apr 19  1996]  shotgnck.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52477 Apr 19  1996]  shotgun7.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9381 Apr 19  1996]  shrink.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9701 Apr 19  1996]  shrinker.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12137 Apr 19  1996]  slhtch01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5569 Apr 19  1996]  slidie03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13517 Apr 19  1996]  slidoor.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9871 Apr 19  1996]  slimat.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12819 Apr 19  1996]  slirec06.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16099 Apr 19  1996]  sliroa02.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9017 Apr 19  1996]  snakata.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3261 Apr 19  1996]  snakatb.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15896 Apr 19  1996]  snakdy.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11803 Apr 19  1996]  snakpn.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11967 Apr 19  1996]  snakrg.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              43 Apr 19  1996]  snakrm.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13014 Apr 19  1996]  splash.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10681 Apr 19  1996]  squish.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8359 Apr 19  1996]  steamhis.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9453 Apr 19  1996]  subway.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15327 Apr 19  1996]  sukit01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1824 Apr 19  1996]  switch.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5303 Apr 19  1996]  teleport.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12115 Apr 19  1996]  termin01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18400 Apr 19  1996]  thsuk13a.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3842 Apr 19  1996]  thud.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22013 Apr 19  1996]  vault04.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7522 Apr 19  1996]  ventbust.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17544 Apr 19  1996]  waitin03.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12800 Apr 19  1996]  wansom4a.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42180 Apr 19  1996]  waramb13.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40927 Apr 19  1996]  waramb21.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42467 Apr 19  1996]  waramb23.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18103 Apr 19  1996]  waramb29.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6652 Apr 19  1996]  wetfeet.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25904 Apr 19  1996]  whipyu01.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           87627 Apr 19  1996]  whistle.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8231 Apr 19  1996]  whrsit05.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43594 Apr 19  1996]  wind54.voc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5468 Apr 19  1996]  wpnsel21.voc
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5637 Apr 19  1996]  zipper2.voc
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  wad2map
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            3596 Apr 19  1996]  dmbuild.txt
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           48571 Apr 19  1996]  duke.txt
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          188466 Apr 19  1996]  transpal.exe
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          189618 Apr 19  1996]  wad2art.exe
│       └── [-r-xr-xr-x root     root          225438 Apr 19  1996]  wad2map.exe
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  preview
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  blood
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57273 Apr 19  1996]  blood02.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          158931 Apr 19  1996]  blood11.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48138 Apr 19  1996]  blood25.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          172304 Apr 19  1996]  blood4.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           50180 Apr 19  1996]  blood47.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57716 Apr 19  1996]  blood60.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47574 Apr 19  1996]  blood67.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          167466 Apr 19  1996]  blood73.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53751 Apr 19  1996]  blood90.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58442 Apr 19  1996]  blood91.pcx
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           60529 Apr 19  1996]  blood92.pcx
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  prey
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48929 Apr 19  1996]  prey0001.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48737 Apr 19  1996]  prey0002.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47770 Apr 19  1996]  prey0003.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41369 Apr 19  1996]  prey0005.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           50668 Apr 19  1996]  prey0006.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39050 Apr 19  1996]  prey0007.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47843 Apr 19  1996]  prey0008.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47224 Apr 19  1996]  prey0009.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52463 Apr 19  1996]  prey0010.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43858 Apr 19  1996]  prey0012.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53084 Apr 19  1996]  prey0013.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48724 Apr 19  1996]  prey0014.pcx
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75397 Apr 19  1996]  prey0015.pcx
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1382 Apr 19  1996]  preyinfo.txt
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  shadow
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          231810 Apr 19  1996]  fm_d0001.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          141633 Apr 19  1996]  fm_d0006.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          237870 Apr 19  1996]  fm_d0010.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           40478 Apr 19  1996]  sw0024.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           46490 Apr 19  1996]  sw0025.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           49886 Apr 19  1996]  sw0026.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           52733 Apr 19  1996]  sw0027.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          197221 Apr 19  1996]  swcp0002.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          210685 Apr 19  1996]  swcp0034.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          187708 Apr 19  1996]  swpic1.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          214457 Apr 19  1996]  swpic2.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          178422 Apr 19  1996]  swpic3.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          144854 Apr 19  1996]  swpic4.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          182045 Apr 19  1996]  swpic6.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          171504 Apr 19  1996]  swpic7.pcx
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          217745 Apr 19  1996]  swpic8.pcx
│       └── [-r-xr-xr-x root     root          168669 Apr 19  1996]  swpic9.pcx
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  share
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  bbsfiles
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2017299 Oct  1  1994]  1rap12.zip
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2543448 Nov 10  1995]  1roc.zip
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3741577 Aug  1  1995]  1rott13.zip
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1664303 Oct 17  1994]  1wacky.zip
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3954983 Jun 30  1995]  3dtv12.zip
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10453 Apr 17  1996]  rtsmakr2.zip
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          598816 Apr 17  1996]  uvbe51a.zip
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  raptor
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           77999 Jan  1  1996]  catalog.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18059 Jan  1  1996]  dealers.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          575577 Oct  1  1994]  file0000.glb
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         4027556 Oct  1  1994]  file0001.glb
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5911 Jan  1  1996]  order.frm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          474343 Oct  1  1994]  rap.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16429 Oct  1  1994]  raphelp.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           64772 Oct  1  1994]  setup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4960 Jan  1  1996]  swcbbs.exe
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            7862 Oct  1  1994]  vendor.doc
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  roc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           77999 Jan  1  1996]  catalog.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18059 Jan  1  1996]  dealers.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5911 Jan  1  1996]  order.frm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              49 Nov 10  1995]  rocgussw.bat
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47588 Nov 10  1995]  rochelp.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2202068 Nov 10  1995]  rocsw.dat
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228328 Nov 10  1995]  rocsw.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2879 Nov 10  1995]  rocsw.os2
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           97108 Nov 10  1995]  setup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4960 Jan  1  1996]  swcbbs.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34696 Nov 10  1995]  ultramid.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6314 Nov 10  1995]  ultramid.ini
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            8150 Nov 10  1995]  vendor.doc
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  rott
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20768 Jun  1  1995]  3drcat.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3598 Jun  1  1995]  3drorder.frm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           77999 Jan  1  1996]  catalog.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18059 Jan  1  1996]  dealers.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27028 Aug  1  1995]  demo1_3.dmo
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34360 Aug  1  1995]  demo2_3.dmo
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47704 Aug  1  1995]  demo3_3.dmo
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36412 Aug  1  1995]  demo4_3.dmo
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           54258 Aug  1  1995]  huntbgin.rtc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          103316 Aug  1  1995]  huntbgin.rtl
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         6436871 Aug  1  1995]  huntbgin.wad
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2174 Aug  1  1995]  modem.pck
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5911 Jan  1  1996]  order.frm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31256 Aug  1  1995]  readme.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          110484 Aug  1  1995]  remote1.rts
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1076849 Aug  1  1995]  rott.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76171 Aug  1  1995]  rotthelp.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16624 Aug  1  1995]  rottipx.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21905 Aug  1  1995]  rottser.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32682 Aug  1  1995]  setup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5756 Aug  1  1995]  sndsetup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4960 Jan  1  1996]  swcbbs.exe
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            8120 Aug  1  1995]  vendor.doc
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  tv
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           73689 Nov  1  1995]  apcat.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5757 Nov  1  1995]  aporder.frm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4704 Jun 30  1995]  aria.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           77999 Jan  1  1996]  catalog.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25702 Jun 30  1995]  commit.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18059 Jan  1  1996]  dealers.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          620459 Jun 30  1995]  game.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5608 Jun 30  1995]  gf166.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5248 Jun 30  1995]  gf1digi.adv
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10816 Jun 30  1995]  gf1midi.adv
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3280 Jun 30  1995]  nosound.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5911 Jan  1  1996]  order.frm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5440 Jun 30  1995]  pas16.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5376 Jun 30  1995]  paudio.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4909 Jun 30  1995]  sb16.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4576 Jun 30  1995]  sbclone.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4560 Jun 30  1995]  sblaster.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4704 Jun 30  1995]  sbpro.com
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             170 Jun 30  1995]  setd.des
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47156 Jun 30  1995]  setd.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47616 Jun 30  1995]  setd.snd
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57928 Jun 30  1995]  setup.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         5432430 Jun 30  1995]  share.pod
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3390588 Jun 30  1995]  startup.pod
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4960 Jan  1  1996]  swcbbs.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15849 Jun 30  1995]  tri1.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15959 Jun 30  1995]  tri10.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13024 Jun 30  1995]  tri2.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15636 Jun 30  1995]  tri3.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25005 Jun 30  1995]  tri4.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14829 Jun 30  1995]  tri5.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17828 Jun 30  1995]  tri6.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28974 Jun 30  1995]  tri7.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21269 Jun 30  1995]  tri8.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24137 Jun 30  1995]  tri9.wav
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29238 Jun 30  1995]  tv.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           60739 Jun 30  1995]  tvdwango.zip
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34663 Jun 30  1995]  tvhelp.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38844 Jun 30  1995]  ultramid.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6309 Jun 30  1995]  ultramid.ini
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            9689 Jun 30  1995]  vendor.doc
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 May 21  1996]  wacky
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           77999 Jan  1  1996]  catalog.exe
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           18059 Jan  1  1996]  dealers.exe
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            5211 Oct 17  1994]  modem.pck
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            5911 Jan  1  1996]  order.frm
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          391343 Oct 17  1994]  setup.exe
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4960 Jan  1  1996]  swcbbs.exe
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            7856 Oct 17  1994]  vendor.doc
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root         4398948 Oct 17  1994]  wacky.dat
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          650437 Oct 17  1994]  ww.exe
│       └── [-r-xr-xr-x root     root           17801 Oct 17  1994]  wwhelp.exe
├── [-r-xr-xr-x root     root             145 Apr 19  1996]  disc.id
├── [-r-xr-xr-x root     root           15657 Apr 19  1996]  install.exe
└── [-r-xr-xr-x root     root            4764 Apr 19  1996]  license.doc


24 directories, 685 files


tree v1.8.0 © 1996 - 2018 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro