Back to media list / Zurück zur Medienliste

DarkSecretsOfAfrica.raw: ISO 9660 CD-ROM filesystem data 'DSOA_V104'
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  DXMEDIA
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  x86
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  MPLAYER
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  ENGLISH
│   │   │       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  IE4orLaterRequired
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2503448 Sep  3  1998]  mpie4ful.exe
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1203480 Sep  3  1998]  mpie4min.exe
│   │   │       │   └── [-r-xr-xr-x root     root         1602328 Sep  3  1998]  mpie4std.exe
│   │   │       └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  Non-IE4
│   │   │           ├── [-r-xr-xr-x root     root         4179224 Sep  3  1998]  mpfull.exe
│   │   │           ├── [-r-xr-xr-x root     root         3417368 Sep  3  1998]  mpmin.exe
│   │   │           └── [-r-xr-xr-x root     root         3812120 Sep  3  1998]  mpstd.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         4703784 Sep 28  1998]  DXMEDIA.exe
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             439 Feb 18  1999]  Verknüpfung mit DXMEDIA.exe.lnk
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          925920 Sep  2  1998]  dxtxtra.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5758 Sep  3  1998]  dxmedia.doc
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18304 Aug 31  1998]  license.doc
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16315 Sep  3  1998]  mplayer.doc
│   └── [-r-xr-xr-x root     root             975 Aug 31  1998]  redist.txt
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  Directx6
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            6144 Aug  4  1999]  DIRECTX
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  DRIVERS
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  CHS
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26770 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41440 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42992 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          227435 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27897 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14525 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             525 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43488 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20116 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55719 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32390 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56999 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32390 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36592 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19603 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           46592 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22675 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20295 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17792 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9696 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9895 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6493 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47083 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4976 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7744 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8704 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17856 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40464 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21158 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40491 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31476 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37936 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19072 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59200 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25984 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52800 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114245 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28249 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           74955 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78954 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31339 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4064 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18586 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24162 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  CHT
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26770 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41488 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43040 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          227499 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27907 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14513 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             522 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43936 May 13  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20116 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55751 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57047 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36976 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19603 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47008 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22675 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20311 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17920 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9728 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9895 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6511 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47147 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4944 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7744 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8704 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17856 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40448 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21150 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40459 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31476 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38000 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19120 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59232 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25968 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52832 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114241 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28316 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75019 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78958 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31339 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4112 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18586 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24162 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  CZE
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26774 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42336 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44016 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228603 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28383 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14513 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             541 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44208 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20120 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56743 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58007 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37200 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19607 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47312 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22679 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20359 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17840 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9904 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9895 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6518 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48299 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5312 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7776 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17888 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41216 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21154 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41227 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31472 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38608 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19680 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59872 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26224 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53552 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114237 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28723 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76059 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78954 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31547 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4128 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18590 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24166 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  DAN
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26770 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42176 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43744 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228575 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28279 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14513 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             602 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43984 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20116 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56411 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57691 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36976 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19603 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47072 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22675 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20347 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17840 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9904 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9883 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6528 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8827 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47819 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5232 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7760 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8704 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17888 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40896 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21146 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41071 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31468 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38576 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19792 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59536 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26224 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53264 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114237 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28630 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75803 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78954 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31563 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4128 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18586 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24162 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  DUT
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26774 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42448 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44080 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228731 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28349 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14517 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             541 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44128 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20120 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56631 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57911 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37088 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19611 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47216 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22683 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20391 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17872 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9968 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9911 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6536 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48043 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5328 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7792 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8736 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17936 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41040 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21154 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41323 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31472 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39024 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20272 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59744 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26288 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53456 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114249 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28723 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75931 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78966 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31659 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4208 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18594 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24170 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root           12288 Aug  4  1999]  ENG
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38690 Apr  8  1998]  5631_DIG.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38120 Apr  8  1998]  5631_HWC.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          103445 Apr  8  1998]  5631_SWC.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           33422 Apr  8  1998]  8811_DIG.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34675 Apr  8  1998]  8811_HWC.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36613 Apr  8  1998]  8811_SWC.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47471 Apr  8  1998]  8814_DIG.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37651 Apr  8  1998]  8814_HWC.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37651 Apr  8  1998]  8814_SWC.INI
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27427 Apr  8  1998]  ATI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10752 Apr  8  1998]  ATIM32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           99184 Apr  8  1998]  ATIM32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18432 Apr  8  1998]  ATIM64.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           84992 Apr  8  1998]  ATIM64.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          129584 Apr  8  1998]  ATIM8.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          169472 Apr  8  1998]  ATI_D3D.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10960 Apr  8  1998]  ATI_DD16.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          335360 Apr  8  1998]  ATI_DD32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           85440 Apr  8  1998]  ATI_HAL.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          325696 Apr  8  1998]  ATI_M64.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29827 Apr  8  1998]  ATI_M64.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18944 Apr  8  1998]  ATI_VPE.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26770 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42080 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43664 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13824 Apr  8  1998]  CHIPMM.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53984 Apr  8  1998]  CHIPMM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24672 Apr  8  1998]  CHIPMM.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9216 Apr  8  1998]  CHIPS.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29280 Apr  8  1998]  CHIPS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18591 Apr  8  1998]  CHIPS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Apr  8  1998]  CIRRUS.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           70704 Apr  8  1998]  CIRRUS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18477 Apr  8  1998]  CIRRUS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24576 Apr  8  1998]  CIRRUSLG.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          199568 Apr  8  1998]  CIRRUSLG.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16549 Apr  8  1998]  CIRRUSLG.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           46592 Apr  8  1998]  CIRRUSMM.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           77584 Apr  8  1998]  CIRRUSMM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          402432 Apr  8  1998]  CLD3D.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3552 Apr  8  1998]  CPQ_BB.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18576 Apr  8  1998]  CSPMAN.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3600 Apr  8  1998]  CT_65550.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8225 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.BIN
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          227904 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27971 Jun 28  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          101399 Apr  8  1998]  CWBAUDIX.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21152 Apr  8  1998]  CWBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8124 Apr  8  1998]  CWBJOY.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9152 Apr  8  1998]  CWBMIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14513 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38912 Apr  8  1998]  CWBPCPLE.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 28  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9752 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5283 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9815 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             531 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2931 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2469 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1578 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2257 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6296 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3717 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17315 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2571 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5961 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3579 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3952 Apr  8  1998]  DX_VER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43936 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20116 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56192 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57472 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36976 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19603 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47008 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22675 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20320 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17920 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9904 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9776 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41472 Apr  8  1998]  ET6000.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           69920 Apr  8  1998]  ET6000.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17443 Apr  8  1998]  ET6000.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6500 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           87152 Apr  8  1998]  F3DRIVER.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           96851 Apr  8  1998]  F3DSOUND.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5945 Apr  8  1998]  F3JOYSTK.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23160 Apr  8  1998]  F3VRTSB.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47504 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5728 Apr  8  1998]  FINDMVI.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Apr  8  1998]  FRAMEBUF.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22192 Apr  8  1998]  FRAMEBUF.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          115200 Apr  8  1998]  I128.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42624 Apr  8  1998]  I128.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14972 Apr  8  1998]  I128.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6064 Apr  8  1998]  ISNA.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3520 Apr  8  1998]  ISS3_765.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1315 Apr  8  1998]  LICENSE.TXT
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           96304 Apr  8  1998]  MGALLX64.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          125984 Apr  8  1998]  MGAPDX64.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31798 Apr  8  1998]  MGAPDX64.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21532 Apr  8  1998]  MGAXDD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9846 Apr  8  1998]  MGAXDD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          225792 Apr  8  1998]  MGAXDD32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12592 Apr  8  1998]  MM3DFX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6077 Apr  8  1998]  MM3DFX.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4816 Apr  8  1998]  MM3DFX16.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          220672 Apr  8  1998]  MM3DFX32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5152 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12101 Apr  8  1998]  MSANALOG.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7744 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8704 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17952 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40848 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21154 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40816 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31472 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38432 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19760 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59568 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8898 Apr  8  1998]  MVPAS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26128 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15360 Apr  8  1998]  NEOM.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           70128 Apr  8  1998]  NEOM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16119 Apr  8  1998]  NEOM.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14477 Apr  8  1998]  OAK.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53200 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57696 Apr  8  1998]  PMEDIA.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45329 Apr  8  1998]  PMEDIA.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          371200 Apr  8  1998]  PMEDIA32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           51344 Apr  8  1998]  REND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10851 Apr  8  1998]  REND.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22213 Apr  8  1998]  REND2D.UC
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          295424 Apr  8  1998]  REND32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           70905 Apr  8  1998]  REND3D.UC
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21488 Apr  8  1998]  RENDUC.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           33792 Apr  8  1998]  S3.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          136352 Apr  8  1998]  S3.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           33854 Apr  8  1998]  S3.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27136 Apr  8  1998]  S3M65.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          141952 Apr  8  1998]  S3M65.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25811 Apr  8  1998]  S3M65.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           74240 Apr  8  1998]  S3MM.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          142736 Apr  8  1998]  S3MM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          326144 Apr  8  1998]  S3V.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          117296 Apr  8  1998]  S3V.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4560 Apr  8  1998]  S3_CP3CQ.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114237 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28317 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75392 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78954 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31456 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4128 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52320 Apr  8  1998]  SUPERVGA.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           34832 Apr  8  1998]  SYNTHGM.SBK
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12048 Apr  8  1998]  TMV1.MPD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30400 Apr  8  1998]  TRID_BIO.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22016 Apr  8  1998]  TRID_PCI.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           50096 Apr  8  1998]  TRID_PCI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14313 Apr  8  1998]  TRID_PCI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17408 Apr  8  1998]  TSD32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10240 Apr  8  1998]  TSENG.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37824 Apr  8  1998]  TSENG.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14536 Apr  8  1998]  TSENG.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52064 Apr  8  1998]  VGA.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14943 Apr  8  1998]  VIDEO7.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30320 Apr  8  1998]  VJOYD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18586 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24162 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5175 Apr  8  1998]  VWSTREAM.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58179 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10752 Apr  8  1998]  WD.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25840 Apr  8  1998]  WD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18333 Apr  8  1998]  WD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13456 Apr  8  1998]  WFM0200.ACV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2238 Apr  8  1998]  WFM0200A.CSP
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5184 Apr  8  1998]  WFM0201.ACV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6776 Apr  8  1998]  WFM0201A.CSP
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9056 Apr  8  1998]  WFM0202.ACV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9004 Apr  8  1998]  WFM0202A.CSP
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9056 Apr  8  1998]  WFM0203.ACV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9004 Apr  8  1998]  WFM0203A.CSP
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            9712 Apr  8  1998]  WSTREAM.DLL
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  FIN
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26766 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42336 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43952 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228923 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28437 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14509 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             540 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44048 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20112 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56475 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57755 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37072 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19599 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47184 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22671 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20343 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17856 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9904 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9883 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6528 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8827 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48011 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5248 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7776 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17888 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41008 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21150 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41131 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31468 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38416 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19664 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59632 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26224 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53344 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114237 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28650 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75835 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78962 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31611 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4160 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18582 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24158 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  FRN
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26782 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42768 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44368 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228507 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28453 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14521 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             543 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44384 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20128 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56871 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58103 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37328 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19615 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47504 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22687 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20375 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17856 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9952 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9895 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6525 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48315 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5376 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7776 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17904 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41248 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21162 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41499 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31468 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39008 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20176 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           60096 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26320 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53728 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114249 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28719 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76187 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78970 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31691 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4128 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18598 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24174 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  GER
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26774 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42432 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44016 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228667 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28143 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14513 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             533 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44112 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20120 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56503 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57767 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37136 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19607 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47200 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22679 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20375 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17856 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9968 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9895 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6535 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47867 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5216 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7760 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17904 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41008 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21150 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41099 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31472 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39024 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20144 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59856 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26336 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53568 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114241 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28392 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75739 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78958 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31643 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4128 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18590 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24166 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  HUN
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26774 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42592 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44000 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228731 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28398 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14517 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             603 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43936 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20120 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56727 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58007 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36976 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19607 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47008 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22679 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20359 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17872 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9904 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9879 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6528 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8807 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48343 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5328 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7776 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8736 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17904 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40880 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21158 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41371 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31468 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38656 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20176 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59680 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26256 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53440 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114249 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28931 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76135 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78970 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31719 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4144 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18590 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24166 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  ITN
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26778 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42608 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44240 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228795 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28451 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14521 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             541 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44240 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20124 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56791 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58055 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37232 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19611 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47328 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22683 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20391 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17888 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9968 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9895 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6533 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48379 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5312 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7760 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17920 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41216 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21158 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41387 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31476 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38912 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19968 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59888 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26256 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53648 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114245 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28762 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76235 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78962 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31627 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4208 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18594 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24170 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            8192 Aug  4  1999]  NEC
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3856 Apr  8  1998]  ACCMDD16.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Apr  8  1998]  ACCMDD32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           85760 Apr  8  1998]  ACCMXX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           85760 Apr  8  1998]  ACCMXXAB.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Apr  8  1998]  ACL.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           70304 Apr  8  1998]  ACL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16902 Apr  8  1998]  ACL.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7088 Apr  8  1998]  ACL5446.DAT
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40960 Apr  8  1998]  ACL5446.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           97632 Apr  8  1998]  ACL5446.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16578 Apr  8  1998]  ACL5446.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Apr  8  1998]  ACL7543.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           69712 Apr  8  1998]  ACL7543.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15510 Apr  8  1998]  ACL7543.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57824 Apr  8  1998]  ACL7548.DAT
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24576 Apr  8  1998]  ACL7548.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76320 Apr  8  1998]  ACL7548.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21031 Apr  8  1998]  ACL7548.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14892 Apr  8  1998]  ACL7555.DAT
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28160 Apr  8  1998]  ACL7555.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           80880 Apr  8  1998]  ACL7555.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11889 Apr  8  1998]  ACL7555.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23040 Apr  8  1998]  ACLB.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           70096 Apr  8  1998]  ACLB.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16912 Apr  8  1998]  ACLB.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38912 Apr  8  1998]  ACLMM.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75120 Apr  8  1998]  ACLMM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16936 Apr  8  1998]  ACLMM.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228864 Apr  8  1998]  AMTX3D32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           74704 Jun 25  1998]  AMTX95.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18000 Apr  8  1998]  AMTXDD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57808 Apr  8  1998]  AMTXHW95.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10784 Apr  8  1998]  AMTXMD95.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26703 Apr  8  1998]  AMTXV95.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7926 Apr  8  1998]  AMTXVDD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55808 Apr  8  1998]  ASTM3D32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           54512 Apr  8  1998]  ASTMINIT.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           91360 Apr  8  1998]  ASTMXX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           93344 Apr  8  1998]  ATLS.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10416 Apr  8  1998]  ATLSDD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3856 Apr  8  1998]  ATLSDD16.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13312 Apr  8  1998]  ATLSDD32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           90992 Apr  8  1998]  ATLSXX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38400 Apr  8  1998]  AXGIDD32.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           72784 Apr  8  1998]  AXGIXX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8112 Apr  8  1998]  CY9382.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15600 Apr  8  1998]  CY9385.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15824 Apr  8  1998]  CY9385X.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1811 Jun 25  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3112 Apr  8  1998]  DXNAGI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18412 Apr  8  1998]  DXNCIR.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7299 Apr  8  1998]  DXNMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8388 Apr  8  1998]  DXNS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4286 Apr  8  1998]  DXNXGI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3568 Apr  8  1998]  IS5446.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3568 Apr  8  1998]  IS7548.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3568 Apr  8  1998]  IS7555.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3600 Apr  8  1998]  IS9320.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3648 Apr  8  1998]  ISTRI.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1315 Apr  8  1998]  LICENSE.TXT
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9280 Apr  8  1998]  MIDI118.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12089 Apr  8  1998]  MSANALOG.118
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12089 Apr  8  1998]  MSANALOG.NEW
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             315 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20416 Apr  8  1998]  MXCB118.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           61056 Apr  8  1998]  NEC73PCM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47840 Apr  8  1998]  NECCS118.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48576 Apr  8  1998]  NECCSPCM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7776 Apr  8  1998]  NECJSTK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9280 Apr  8  1998]  NECMIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20864 Apr  8  1998]  NECMIX2.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20368 Apr  8  1998]  NECOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30096 Apr  8  1998]  NECOPN.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47840 Apr  8  1998]  NECPCM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18624 Apr  8  1998]  OLCB118.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30960 Apr  8  1998]  ONCB118.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18624 Apr  8  1998]  OPL118.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           91264 Apr  8  1998]  OPL3SA.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7824 Apr  8  1998]  PEGCV8.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9936 Apr  8  1998]  PV9685.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12560 Apr  8  1998]  PV9685W.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3184 Apr  8  1998]  TR968X.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48640 Apr  8  1998]  TRIDENTN.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30137 Apr  8  1998]  VACCXX.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30149 Apr  8  1998]  VACCXXAB.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25088 Apr  8  1998]  VAIC5446.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14336 Apr  8  1998]  VAICENG.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31072 Apr  8  1998]  VASTMXX.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21936 Apr  8  1998]  VATLSXX.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55641 Apr  8  1998]  VAXGI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7784 Apr  8  1998]  VFLATD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           35428 Jun 25  1998]  VJOYD.118
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           35428 Jun 25  1998]  VJOYD.NEW
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18556 Apr  8  1998]  VMIDI118.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22177 Apr  8  1998]  VN73PCMD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25313 Apr  8  1998]  VNCS118D.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25313 Apr  8  1998]  VNCSPCMD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17563 Apr  8  1998]  VNECMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27156 Apr  8  1998]  VNECMIX2.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27130 Apr  8  1998]  VNECMIXD.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22154 Apr  8  1998]  VNECOPL.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25296 Apr  8  1998]  VNECPCM.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16045 Apr  8  1998]  VNOPND.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16506 Apr  8  1998]  VOLCB118.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18566 Apr  8  1998]  VONCB118.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16509 Apr  8  1998]  VOPL118.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47744 Apr  8  1998]  VOPL3SA.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           25808 Apr  8  1998]  VPCB118.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12083 Apr  8  1998]  VTRIN.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52514 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            8176 Apr  8  1998]  XGIINIT.DLL
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  POL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26774 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42640 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44320 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          228795 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28464 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14513 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             541 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44320 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20124 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           56823 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58087 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37296 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19607 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47440 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22679 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20375 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17872 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9952 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9895 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6562 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8855 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48251 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5328 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7776 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17904 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41248 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21154 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41403 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31472 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39168 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19936 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           59984 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26240 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53968 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114237 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28574 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76235 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78954 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31739 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4160 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18590 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24166 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  SPA
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26782 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42944 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44624 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          229051 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28614 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14525 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             542 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44544 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20128 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57047 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32390 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           58327 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37424 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19615 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47632 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22687 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20391 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17888 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10032 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9911 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6555 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48635 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5456 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7776 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17936 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41312 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21158 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41563 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31476 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39216 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20304 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           60112 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26352 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53984 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          114257 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28842 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           76763 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78974 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           31707 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4224 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18598 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24174 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Aug  4  1999]  SWE
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           26774 Apr  8  1998]  AZT16.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           42240 Apr  8  1998]  AZT16C.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           43808 Apr  8  1998]  AZT16W.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          228475 Apr  8  1998]  CWBAUDIO.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           28334 Jun 29  1998]  CWBAUDIO.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           14513 Apr  8  1998]  CWBMIDI.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           18832 Jun 29  1998]  DRIVERS.DDB
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            9850 Apr  8  1998]  DXATI.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            5346 Apr  8  1998]  DXCHIPS.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            9885 Apr  8  1998]  DXCIRRUS.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             540 Apr  8  1998]  DXGLINT.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Apr  8  1998]  DXI128.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            2511 Apr 15  1998]  DXMGA.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            1606 Apr  8  1998]  DXMM3DFX.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            2278 Apr  8  1998]  DXNEOM.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            6317 Apr  8  1998]  DXPMEDIA.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            3759 Apr  8  1998]  DXREND.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           17462 Apr  8  1998]  DXS3.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            2599 Apr  8  1998]  DXTRID.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            6017 Apr  8  1998]  DXTSENG.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            3607 Apr  8  1998]  DXWD.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           43968 Apr  8  1998]  ES1488.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           20120 Apr  8  1998]  ES1488.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           56391 Apr  8  1998]  ES1688.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           32386 Apr  8  1998]  ES1688.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           57671 Apr  8  1998]  ES1788.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           32382 Apr  8  1998]  ES1788.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           37024 Apr  8  1998]  ES488.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           19607 Apr  8  1998]  ES488.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           47072 Apr  8  1998]  ES688.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           22679 Apr  8  1998]  ES688.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           20327 Apr  8  1998]  ESFM.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           17872 Apr  8  1998]  ESSFM.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            9920 Apr  8  1998]  ESSMPORT.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            9911 Apr  8  1998]  ESSMPU.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            6531 Apr  8  1998]  F3AUDIO.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            8839 Apr  8  1998]  F3MIDI.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           47739 Apr  8  1998]  F3WAVMIX.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            5200 Apr  8  1998]  MMMIXER.DLL
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Apr  8  1998]  MSDDRAW.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             313 Apr  8  1998]  MSDSOUND.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            7760 Apr  8  1998]  MSJSTICK.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            8720 Apr  8  1998]  MSMPU401.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           17904 Apr  8  1998]  MSOPL.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           40832 Apr  8  1998]  MSSBLST.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           21154 Apr  8  1998]  MSSBLST.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           41083 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           31468 Apr  8  1998]  MSSNDSYS.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           38848 Apr  8  1998]  MVI514MX.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           19936 Apr  8  1998]  MVIWAVE.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           59792 Apr  8  1998]  MVMIXER.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           26304 Apr  8  1998]  MVPROAUD.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           53504 Apr  8  1998]  PA3DMXD.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          114245 Apr  8  1998]  SB16.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           28704 Apr  8  1998]  SB16AWE.INF
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           75723 Apr  8  1998]  SB16SND.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           78962 Apr  8  1998]  SBAWE.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           31675 Apr  8  1998]  SBAWE32.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4192 Apr  8  1998]  SBFM.DRV
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           18590 Apr  8  1998]  VMVID.VXD
│   │   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           24166 Apr  8  1998]  VPASD.VXD
│   │   │       └── [-r-xr-xr-x root     root           58263 Apr  8  1998]  WAVE.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1147 Jul 29  1998]  D3D.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          540432 Jul 29  1998]  D3DIM.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           87312 Jul 29  1998]  D3DPMESH.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          436496 Jul 29  1998]  D3DRM.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             693 Jul 29  1998]  D3DRM.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          107792 Jul 29  1998]  D3DXOF.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38672 Jul 29  1998]  DDHELP.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          308496 Jul 29  1998]  DDRAW.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4222 Jul 29  1998]  DDRAW.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30381 Jul 29  1998]  DDRAW.VXD
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27984 Jul 29  1998]  DDRAW16.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24848 Jul 29  1998]  DDRAWEX.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17408 Jul 29  1998]  DEVNODE1.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6656 Jul 29  1998]  DEVNODE2.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16339 Jul 14  1997]  DIJOY.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13330 Jul 29  1998]  DIJOYBRZ.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12778 Jul 29  1998]  DIJOYCHS.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19401 Jul 29  1998]  DIJOYCHT.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13511 Jul 29  1998]  DIJOYCZE.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13271 Jul 29  1998]  DIJOYDUT.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13589 Jul 29  1998]  DIJOYFRN.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13678 Jul 29  1998]  DIJOYGER.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13493 Jul 29  1998]  DIJOYITN.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13424 Jul 29  1998]  DIJOYJPN.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13647 Jul 29  1998]  DIJOYKOR.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13424 Jul 29  1998]  DIJOYNEC.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13778 Jul 29  1998]  DIJOYPOL.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13812 Jul 29  1998]  DIJOYRUS.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13618 Jul 29  1998]  DIJOYSPA.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13343 Jul 29  1998]  DIJOYSWE.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          175616 Jul 14  1997]  DINPUT.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13301 Jul 29  1998]  DINPUT.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16986 Jul 14  1997]  DINPUT.VXD
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4383 Jul 29  1998]  DIRECTX.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39936 Jul 14  1997]  DPLAY.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13795 Jul 29  1998]  DPLAY.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1549 Jul 14  1997]  DPLAYDX2.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29968 Jul 29  1998]  DPLAYSVR.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          214288 Jul 29  1998]  DPLAYX.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           71952 Jul 29  1998]  DPMODEMX.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41472 Jul 14  1997]  DPSERIAL.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24064 Jul 14  1997]  DPWSOCK.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           63760 Jul 29  1998]  DPWSOCKX.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          127488 Jul 29  1998]  DSETUP.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1124 Jul 29  1998]  DSETUP.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           63248 Jul 29  1998]  DSETUP16.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           51712 Jul 29  1998]  DSETUP32.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          133904 Jul 29  1998]  DSOUND.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             815 Jul 29  1998]  DSOUND.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           64443 Jul 29  1998]  DSOUND.VXD
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10301 Jul 29  1998]  DX6MIGR.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2384 Jul 29  1998]  DXAPI.SYS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             461 Jul 29  1998]  DXDIAG.CNT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          286480 Jul 29  1998]  DXDIAG.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15301 Jul 29  1998]  DXDIAG.HLP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          309760 Jul 29  1998]  DXINFO.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4672 Jul 29  1998]  DXMIGR.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           86528 Jul 29  1998]  DXSETUP.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             208 Jul 29  1998]  DXVER.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          564224 Jul 14  1997]  GCDEF.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           80384 Jul 14  1997]  GCHAND.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          229888 Jul 14  1997]  JOY.CPL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1315 Jul 29  1998]  LICENSE.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12101 Jul 14  1997]  MSANALOG.VXD
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          271632 Jan  8  1998]  MSVCRT.DLL
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             216 Jul 29  1998]  MTRR.INF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12009 Jul 14  1997]  MTRR.VXD
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30320 Jul 14  1997]  VJOYD.VXD
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18602 Jul 14  1997]  VMCPD.NEC
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           18602 Jul 14  1997]  VMCPD.X86
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          127488 Jul 29  1998]  DSETUP.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           63248 Jul 29  1998]  DSETUP16.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           51712 Jul 29  1998]  DSETUP32.DLL
│   └── [-r-xr-xr-x root     root         1598704 Aug  6  1998]  DX6CORE.EXE
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  IMAGES
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          921654 Jan  7  1999]  Back.bmp
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7654 Jan  7  1999]  b1.bmp
│   └── [-r-xr-xr-x root     root            7654 Jan  7  1999]  b2.bmp
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  MOVIE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         5471272 Jul 27  1999]  Ngslogo.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           87884 Feb 16  1999]  Nil.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         5033988 Jun 16  1999]  THQ.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        18011000 Mar 17  1999]  Z1.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 15  1999]  Z10.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 16  1999]  Z11.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 16  1999]  Z12.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 16  1999]  Z13.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 16  1999]  Z14.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        21499324 Mar 15  1999]  Z2.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7313628 Mar 15  1999]  Z3.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 15  1999]  Z4.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        15540588 Mar  4  1999]  Z5.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 15  1999]  Z6.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7592508 Mar 15  1999]  Z7.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        13388564 Mar  4  1999]  Z8.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         9614388 Mar 15  1999]  Z9.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        68528132 Jun  7  1999]  cred.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        90009604 Jun  3  1999]  dark.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7061508 Jun  3  1999]  darklogo.ngs
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        36978692 Jun  3  1999]  end.ngs
│   └── [-r-xr-xr-x root     root         6836228 Jun  3  1999]  mb.ngs
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Aug  4  1999]  WAVES
│   └── [-r-xr-xr-x root     root         2700156 Feb  5  1999]  main.wav
├── [-r-xr-xr-x root     root              44 Feb  3  1999]  AUTORUN.INF
├── [-r-xr-xr-x root     root        21008000 Jun  9  1999]  BITPOOL.RSC
├── [-r-xr-xr-x root     root       268435456 Jul 26  1999]  Crc_a
├── [-r-xr-xr-x root     root       268435456 Jul 26  1999]  Crc_b
├── [-r-xr-xr-x root     root       268435456 Jul 26  1999]  Crc_c
├── [-r-xr-xr-x root     root       268435456 Jul 26  1999]  Crc_d
├── [-r-xr-xr-x root     root             139 Jul 27  1999]  DATA.TAG
├── [-r-xr-xr-x root     root       626425856 Jul 27  1999]  DATA1.CAB
├── [-r-xr-xr-x root     root               0 Jul 26  1999]  LEADOUT.OFS
├── [-r-xr-xr-x root     root            9748 Aug  4  1999]  LIESMICH.TXT
├── [-r-xr-xr-x root     root           60416 Jan 22  1998]  SETUP.EXE
├── [-r-xr-xr-x root     root              74 Jul 27  1999]  SETUP.INI
├── [-r-xr-xr-x root     root         1440054 Jan 26  1999]  TITLE.BMP
├── [-r-xr-xr-x root     root          290733 Jan 22  1998]  _INST32I.EX_
├── [-r-xr-xr-x root     root            8704 Jan 27  1998]  _ISDEL.EXE
├── [-r-xr-xr-x root     root           11264 Jan 27  1998]  _setup.dll
├── [-r-xr-xr-x root     root          206010 Jul 27  1999]  _sys1.cab
├── [-r-xr-xr-x root     root           47863 Jul 27  1999]  _user1.cab
├── [-r-xr-xr-x root     root       692248576 Jun  3  1999]  cd.idx
├── [-r-xr-xr-x root     root       692150272 Jun  3  1999]  ds.dat
├── [-r-xr-xr-x root     root            3774 Mar 22  1999]  ds.ico
├── [-r-xr-xr-x root     root            4525 Oct 20  1997]  lang.dat
├── [-r-xr-xr-x root     root           35840 Jun 15  1999]  launcher.exe
├── [-r-xr-xr-x root     root             353 Jul 27  1999]  layout.bin
├── [-r-xr-xr-x root     root             417 May  6  1997]  os.dat
├── [-r-xr-xr-x root     root          493016 Apr  6  1999]  setup.bmp
├── [-r-xr-xr-x root     root           58539 Jun  8  1999]  setup.ins
└── [-r-xr-xr-x root     root              49 Jul 27  1999]  setup.lid


27 directories, 1247 files


tree v1.8.0 © 1996 - 2018 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro