Back to media list / Zurück zur Medienliste

PCJoker199902CD1.cue: ISO 9660 CD-ROM filesystem data 'JOKER0299'
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  CDInlets
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1725056 Dec  8  1998]  CD1.BMP
│   └── [-r-xr-xr-x root     root         1728272 Dec  8  1998]  CD2.BMP
├── [dr-xr-xr-x root     root           12288 Nov 24  1998]  DARKSEED
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Nov 24  1998]  SNDTRACK
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2728 Jun 17  1995]  ENVDNCFM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2739 May 30  1995]  ENVDNCGM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1561 Jun 16  1995]  FIGHTFM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1564 Jun  9  1995]  FIGHTGM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2960 Jun 17  1995]  FRANTIFM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2960 May 30  1995]  FRANTIGM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1915 Oct 20  1995]  LOSEFM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1915 Oct 20  1995]  LOSEGM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8914 Sep  7  1995]  MM001FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9053 Sep 20  1995]  MM001GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13219 Sep  7  1995]  MM002FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13371 Sep 20  1995]  MM002GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10745 Sep  7  1995]  MM003FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10801 Sep 20  1995]  MM003GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16471 Sep  7  1995]  MM004FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16547 Sep 20  1995]  MM004GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11819 Sep  7  1995]  MM005FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11863 Sep 20  1995]  MM005GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6857 Sep  7  1995]  MM006FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6885 Sep 20  1995]  MM006GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8129 Sep  7  1995]  MM007FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8161 Sep 20  1995]  MM007GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8751 Sep  7  1995]  MM008FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8925 Sep 20  1995]  MM008GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8138 Sep  7  1995]  MM009FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8324 Sep 20  1995]  MM009GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11670 Sep  7  1995]  MM010FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11942 Sep 20  1995]  MM010GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7029 Sep  7  1995]  MM011FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7105 Sep 20  1995]  MM011GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10793 Sep  7  1995]  MM012FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11071 Sep 20  1995]  MM012GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27314 Sep  7  1995]  MM013FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27362 Sep 20  1995]  MM013GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9960 Sep  7  1995]  MM014FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10020 Sep 20  1995]  MM014GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13309 Sep  7  1995]  MM015FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13345 Sep 20  1995]  MM015GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9656 Sep  7  1995]  MM016FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9816 Sep 20  1995]  MM016GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6375 Sep  7  1995]  MM017FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7560 Sep 20  1995]  MM017GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5680 Sep  7  1995]  MM018FM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5680 Sep 20  1995]  MM018GM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4285 Oct 20  1995]  SNAKEFM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4285 Oct 20  1995]  SNAKEGM.MID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3051 Oct 20  1995]  WINFM.MID
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            3051 Oct 20  1995]  WINGM.MID
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1102140 Oct 13  1995]  ABH000.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         6420160 Oct 13  1995]  ABH001.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          155524 Oct  5  1995]  AMD009.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          176518 Sep 20  1995]  AMD010.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          372444 Sep 20  1995]  AMD011.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           88086 Sep 20  1995]  AMD012.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          458604 Sep 26  1995]  AMD029.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          290732 Oct 14  1995]  AMS005.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          246862 Oct 18  1995]  BOSSKEY.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2624458 Oct  1  1995]  CUTLOGOS.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         8410924 Oct 11  1995]  CUTSCN02.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         6486596 Oct  5  1995]  CUTSCN03.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3277872 Oct 11  1995]  CUTSCN04.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7630652 Oct  2  1995]  CUTSCN05.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2153180 Nov  7  1995]  CUTSCN06.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3131804 Oct 11  1995]  CUTSCN08.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2967676 Oct 12  1995]  CUTSCN09.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         5603196 Oct  9  1995]  CUTSCN10.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1141948 Oct 11  1995]  CUTSCN11.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        10346716 Oct  6  1995]  CUTSCN1A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1798540 Oct  1  1995]  CUTSCN1B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1896572 Nov  6  1995]  CUTSCN1C.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          998060 Oct  8  1995]  CUTSCN20.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        11607020 Oct 12  1995]  CUTSCN7A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          614620 Oct  4  1995]  CUTSCN7B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         7560924 Oct 16  1995]  CUTSN12A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         6875932 Oct 16  1995]  CUTSN12B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         6181612 Oct 16  1995]  CUTSN12C.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2809680 Oct 12  1995]  CUTSN13A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3545868 Oct 12  1995]  CUTSN13B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          184192 Aug 18  1996]  DARK0001.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14812 Jul 27  1996]  DARK0001.RC
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          882742 Oct 13  1995]  DS2RUN.HDR
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           89785 Sep 20  1996]  DSII.HLP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          305388 Oct  9  1995]  FA1001.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          396012 Sep 26  1995]  FA101A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          507092 Sep 26  1995]  FA101B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          995468 Nov  6  1995]  FA315A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          880524 Nov  6  1995]  FA315B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1535228 Oct  1  1995]  FA592.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          646316 Sep 26  1995]  FA601A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          574716 Sep 26  1995]  FA601B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          365468 Sep 26  1995]  FA702A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          355228 Sep 26  1995]  FA702B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          473206 Sep 20  1995]  FA802.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          749132 Oct 13  1995]  FA803H1.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          736844 Nov  7  1995]  FA803H2.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          742988 Oct 13  1995]  FA803H3.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          738892 Oct 13  1995]  FA803H4.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1077660 Oct  8  1995]  FA803SM0.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          940236 Oct  8  1995]  FA803SM1.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          319660 Oct  1  1995]  FA806A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          415916 Oct  1  1995]  FA806B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          473260 Oct  1  1995]  FA806C.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          732092 Oct  2  1995]  FA807A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          773084 Oct  2  1995]  FA807B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          875580 Oct  8  1995]  FA808A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          877788 Oct  8  1995]  FA808B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1194124 Sep 26  1995]  FA812A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1056652 Sep 26  1995]  FA812B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3058284 Oct 11  1995]  FA812C.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          343900 Oct  1  1995]  FA904C.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1668428 Oct  2  1995]  FA906A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          210856 Oct  4  1996]  GFILE.HDR
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37857 Oct 27  1995]  GL00_001.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          139390 Jun 23  1996]  GL00_002.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          469041 Oct 13  1995]  GL00_101.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          207994 Oct 12  1995]  GL00_102.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          162496 Oct  9  1995]  GL00_104.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          208070 Oct  9  1995]  GL00_105.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          342142 Oct 31  1995]  GL00_106.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          213513 Oct  9  1995]  GL00_108.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          171355 Oct  9  1995]  GL00_201.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          355144 Oct 18  1995]  GL00_202.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          923901 Oct  9  1995]  GL00_203.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          167676 Oct  9  1995]  GL00_204.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          281820 Oct 16  1995]  GL00_206.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          360368 Oct  9  1995]  GL00_301.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          316194 Oct  9  1995]  GL00_302.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          328207 Oct  9  1995]  GL00_303.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          205952 Oct  9  1995]  GL00_304.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          133905 Oct  9  1995]  GL00_305.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          641530 Oct 31  1995]  GL00_307.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          685913 Oct  9  1995]  GL00_308.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          566192 Oct  9  1995]  GL00_309.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          250449 Oct 16  1995]  GL00_310.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          402618 Oct  9  1995]  GL00_311.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1197613 Oct 20  1995]  GL00_312.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          373312 Oct 20  1995]  GL00_313.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          144954 Oct  9  1995]  GL00_314.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          151226 Oct  9  1995]  GL00_315.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          326489 Oct  9  1995]  GL00_316.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          490210 Oct  9  1995]  GL00_401.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          249457 Oct  9  1995]  GL00_402.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          610275 Oct 12  1995]  GL00_403.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          277551 Oct 13  1995]  GL00_404.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          718668 Oct  9  1995]  GL00_501.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          452088 Oct  9  1995]  GL00_502.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          189220 Oct  9  1995]  GL00_503.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          703064 Oct  9  1995]  GL00_504.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          154070 Oct  9  1995]  GL00_505.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          297946 Oct  9  1995]  GL00_506.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          809683 Oct 12  1995]  GL00_507.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          403480 Oct  9  1995]  GL00_508.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          208034 Oct  9  1995]  GL00_509.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          200707 Oct  9  1995]  GL00_510.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          728828 Oct 26  1995]  GL00_592.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          390449 Oct 16  1995]  GL00_601.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          237342 Oct 16  1995]  GL00_602.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          278775 Oct  9  1995]  GL00_603.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          162638 Oct  9  1995]  GL00_604.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          243517 Oct  9  1995]  GL00_605.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          196071 Oct  9  1995]  GL00_701.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          357929 Oct  9  1995]  GL00_702.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          467822 Oct  9  1995]  GL00_703.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          267464 Oct  9  1995]  GL00_705.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          226099 Oct  9  1995]  GL00_706.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          190163 Nov  3  1995]  GL00_801.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          220737 Oct  9  1995]  GL00_802.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          417753 Oct 16  1995]  GL00_803.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          304390 Oct  9  1995]  GL00_804.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          189855 Oct  9  1995]  GL00_805.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          219748 Oct 16  1995]  GL00_806.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          359856 Oct  9  1995]  GL00_807.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          280793 Oct  9  1995]  GL00_808.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          403181 Oct 21  1995]  GL00_809.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          319714 Oct  9  1995]  GL00_810.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          170771 Oct  9  1995]  GL00_811.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          436042 Oct 19  1995]  GL00_812.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          165298 Oct  9  1995]  GL00_813.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          655637 Oct  9  1995]  GL00_816.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          211108 Oct  9  1995]  GL00_826.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          278482 Oct  9  1995]  GL00_901.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          317746 Oct  9  1995]  GL00_902.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          424191 Oct  9  1995]  GL00_903.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          324590 Oct  9  1995]  GL00_904.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          481920 Oct 21  1995]  GL00_905.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          404687 Oct  9  1995]  GL00_906.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38061 Oct  9  1995]  GL00_999.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          250783 Oct 11  1995]  GL00_A01.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          390963 Oct  9  1995]  GL00_A02.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          383960 Oct 16  1995]  GL00_A03.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          268582 Oct  9  1995]  GL00_A04.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          295093 Oct  9  1995]  GL00_A05.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          223330 Oct  9  1995]  GL00_A06.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1567642 Oct 13  1995]  GL00_ACT.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37850 Oct 25  1995]  GL00_F01.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37931 Oct  9  1995]  GL00_F12.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          214878 Oct  5  1995]  GL00_INV.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          642859 Nov  7  1995]  GL00_SCR.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23957 Oct  2  1995]  GL00_SYS.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          306403 Sep 21  1996]  GL00_TLK.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          140771 Sep 21  1996]  GL00_TXT.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          198572 Oct 26  1995]  GL00_WLK.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         8208816 Sep 20  1995]  GL00__DA.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         6156639 Sep 20  1995]  GL00__DB.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         4458232 Oct  6  1995]  GL00__DC.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        13790830 Sep 20  1995]  GL00__DD.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        11950795 Sep 20  1995]  GL00__DG.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        11398498 Oct 24  1995]  GL00__DH.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1804063 Sep 20  1995]  GL00__DI.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        19095289 Sep 20  1995]  GL00__DJ.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        13169659 Sep 20  1995]  GL00__DK.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        57157337 Sep 20  1995]  GL00__DM.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        55535276 Oct  6  1995]  GL00__DN.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3690169 Sep 20  1995]  GL00__DO.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        14649459 Sep 20  1995]  GL00__DP.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        11947890 Sep 20  1995]  GL00__DR.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        22624147 Sep 20  1995]  GL00__DS.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3342224 Sep 20  1995]  GL00__DT.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1549024 Sep 20  1995]  GL00__DU.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3323688 Oct 12  1995]  GL00__SE.000
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7648 Sep 21  1996]  KILLDSII.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1308330 Sep 20  1995]  T0105A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1110994 Sep 20  1995]  T0202.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1177600 Sep 20  1995]  T0203.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1555806 Sep 20  1995]  T0302.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          757334 Sep 20  1995]  T0316.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          621480 Sep 20  1995]  T0402.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          641322 Sep 20  1995]  T0403.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          727044 Sep 20  1995]  T0508.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1269796 Sep 20  1995]  T0604B.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1517780 Sep 20  1995]  T0701A.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          405292 Sep 20  1995]  T0703.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          945596 Sep 20  1995]  T0801.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1491846 Sep 20  1995]  T0804.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1340422 Sep 20  1995]  T0813.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1787294 Oct 17  1995]  T0906.AVI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1607366 Oct 12  1995]  T1001.AVI
│   └── [-r-xr-xr-x root     root          837212 Sep 22  1995]  T1006.AVI
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  GOODIES
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  3DMARK
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Oct 25  1998]  DISK1.ID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              58 Nov  6  1998]  JOKER.BAT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45312 Jan 18  1997]  SETUP.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              30 Oct 25  1998]  SETUP.INI
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           70861 Aug  6  1998]  SETUP.INS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             441 Oct 25  1998]  SETUP.ISS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2717 Oct 25  1998]  SETUP.PKG
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          320411 Jan 18  1997]  _INST32I.EX_
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep  7  1995]  _ISDEL.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root        15590706 Oct 25  1998]  _SETUP.1
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6128 Dec 19  1996]  _SETUP.DLL
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          295350 Oct 25  1998]  _SETUP.LIB
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  ACROBAT
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DOS
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3245 Nov 22  1993]  8514HERE.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1209256 Dec 17  1993]  ACROBAT.001
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1221865 Dec 17  1993]  ACROBAT.002
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5763 Oct 13  1993]  ACRTEST.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4873 Dec  8  1993]  BINMOD.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              43 Dec 17  1993]  DISK.ID
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          204111 Dec  9  1993]  INSTALL.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1504 Apr 14  1993]  MOUSECHK.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10587 Dec 16  1993]  README.TXT
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root              26 Feb 14  1994]  SERNUM.TXT
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN
│   │       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  16BIT
│   │       │   └── [-r-xr-xr-x root     root         4016668 Jul 17  1997]  AR16D30.EXE
│   │       └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  32BIT
│   │           └── [-r-xr-xr-x root     root         4125637 Jul 17  1997]  AR32D30.EXE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  CLEANC40
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Jul 18  1998]  DISK1.ID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Jul 18  1998]  DISK2.ID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Jul 18  1998]  DISK3.ID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Jul 18  1998]  DISK4.ID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              59 Jul  8  1998]  JOKER.BAT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44608 Jul 24  1996]  SETUP.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              32 Jul 18  1998]  SETUP.INI
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           64864 Jul 31  1996]  SETUP.INS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             468 Jul 18  1998]  SETUP.ISS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1065 Jul 18  1998]  SETUP.PKG
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          316789 Jul 24  1996]  _INST32I.EX_
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep  7  1995]  _ISDEL.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          815476 Jul 18  1998]  _SETUP.1
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1453109 Jul 18  1998]  _SETUP.2
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1455963 Jul 18  1998]  _SETUP.3
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          869444 Jul 18  1998]  _SETUP.4
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11264 Jun 24  1996]  _SETUP.DLL
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          189249 Jul 18  1998]  _SETUP.LIB
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DIRECTX6
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         1598704 Oct  7  1998]  DX6CORE.EXE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DXMEDIA
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         4703784 Sep 28  1998]  DXMEDIA.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              75 Nov  8  1998]  JOKER.BAT
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           18304 Aug 31  1998]  LICENSE.DOC
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  ELSA
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  VICTORY
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  3D
│   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN95
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3674 Jun  4  1997]  ELSAV3D.INF
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          244208 Jul 15  1997]  ELSAV3DD.DRV
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11373 Jul 15  1997]  ELSAV3DV.VXD
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           89392 Jul 15  1997]  ELSAV3DX.DLL
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5248 Aug 13  1997]  LIESMICH.TXT
│   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5003 Aug 13  1997]  README.TXT
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           12400 Aug 13  1997]  TOOLS_D.TXT
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  3DX
│   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DOS
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10343 Jan 21  1997]  SNOOP.EXE
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4598 Oct 23  1997]  SNOOP_D.TXT
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4387 Oct 23  1997]  SNOOP_E.TXT
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           46124 Feb  6  1997]  XREFRESH.EXE
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10889 Oct 23  1997]  XREFRS_D.TXT
│   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            9105 Oct 23  1997]  XREFRS_E.TXT
│   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN95
│   │   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DRVTOOLS
│   │   │   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DXCTRL
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          172509 Nov 21  1997]  DXCTRL.DL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2199 Nov  5  1997]  DXCTRL.INF
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5366 Nov 18  1997]  DXCTR_DE.DL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26183 Aug  4  1997]  ELSA2.PP_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49098 Aug  4  1997]  GLOBE.PP_
│   │   │   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            6592 Aug  4  1997]  RAST1.PP_
│   │   │   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  ELSAINFO
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2577 Nov 19  1997]  EINFO_DE.DL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          136146 Nov 21  1997]  ELSAINFO.DL_
│   │   │   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            2106 Dec  3  1997]  ELSAINFO.INF
│   │   │   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMAN
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             294 Nov  7  1997]  WINMAN-D.CN_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22917 Nov  7  1997]  WINMAN-D.HL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             264 Nov  7  1997]  WINMAN-E.CN_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20357 Nov  7  1997]  WINMAN-E.HL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             385 Nov  7  1997]  WINMAN-F.CN_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23188 Nov  7  1997]  WINMAN-F.HL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          384421 Nov  7  1997]  WINMAN.DL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7444 Nov 25  1997]  WINMAN.EX_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2295 Oct 23  1997]  WINMAN.INF
│   │   │   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           10516 Mar  4  1998]  WINMAN.MO_
│   │   │   │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMSUIT
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8310 Dec  3  1997]  ELSA.HL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9896 Dec  3  1997]  ELSAENG.HL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15154 Oct 23  1997]  WINMPS.DL_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          102768 Feb 18  1998]  WINMSUIT.EX_
│   │   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2784 Feb 11  1998]  WINMSUIT.INF
│   │   │   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1802 Feb 18  1998]  WSUIT_DE.DL_
│   │   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5508 Feb 24  1998]  WINSUITD.TXT
│   │   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5107 Feb 24  1998]  WINSUITE.TXT
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3796 Dec  3  1997]  ELSAV3X.INF
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          243840 Jul 15  1997]  ELSAV3XD.DRV
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11393 Jul 15  1997]  ELSAV3XV.VXD
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           85344 Jul 15  1997]  ELSAV3XX.DLL
│   │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5587 Dec  4  1997]  LIESMICH.TXT
│   │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            4906 Oct 23  1997]  README.TXT
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            3521 Feb 24  1998]  TOOLS_D.TXT
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  ERAZOR
│   │   │       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  BIOS
│   │   │       │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  IMAGES
│   │   │       │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           32768 Feb  7  1998]  VCERAZOR.BIN
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          265420 May 30  1997]  DOS4GW.EXE
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           88132 Mar  2  1998]  FLASH_R.EXE
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5913 Mar  2  1998]  LIESMICH.TXT
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           75486 Jan 20  1998]  PALNTSC.EXE
│   │   │       │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5308 Mar  2  1998]  README.TXT
│   │   │       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN95
│   │   │       │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DRVTOOLS
│   │   │       │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  ELSAINFO
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2577 Nov 19  1997]  EINFO_DE.DL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          136146 Nov 21  1997]  ELSAINFO.DL_
│   │   │       │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            2106 Dec  3  1997]  ELSAINFO.INF
│   │   │       │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  VIDEOIO
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           35263 Nov 25  1997]  ELSAEZVD.DR_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16247 Nov 25  1997]  ELSAEZVX.DL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3917 Nov 24  1997]  VIDEOIN.INF
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          112250 Nov 21  1997]  VIDEOIO.EX_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21437 Oct 31  1997]  VIDEOPS.DL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2551 Nov  3  1997]  VIDIO_DE.DL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2524 Nov  3  1997]  VIDIO_FR.DL_
│   │   │       │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           10240 Jul 19  1997]  VPXAPI.DL_
│   │   │       │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMAN
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             294 Feb 11  1998]  WINMAN-D.CN_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22919 Feb 11  1998]  WINMAN-D.HL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             264 Feb 11  1998]  WINMAN-E.CN_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20354 Feb 11  1998]  WINMAN-E.HL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             385 Feb 11  1998]  WINMAN-F.CN_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23188 Feb 11  1998]  WINMAN-F.HL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             339 Dec 18  1997]  WINMAN-J.CN_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18610 Dec 18  1997]  WINMAN-J.HL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          395327 Feb 11  1998]  WINMAN.DL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7445 Feb 11  1998]  WINMAN.EX_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2893 Jan 14  1998]  WINMAN.INF
│   │   │       │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           10516 Mar  4  1998]  WINMAN.MO_
│   │   │       │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMSUIT
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8310 Dec  3  1997]  ELSA.HL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9896 Dec  3  1997]  ELSAENG.HL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15154 Oct 23  1997]  WINMPS.DL_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          102768 Feb 18  1998]  WINMSUIT.EX_
│   │   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2784 Feb 11  1998]  WINMSUIT.INF
│   │   │       │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1802 Feb 18  1998]  WSUIT_DE.DL_
│   │   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5508 Feb 24  1998]  WINSUITD.TXT
│   │   │       │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5107 Feb 24  1998]  WINSUITE.TXT
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4468 Feb 11  1998]  ELSAVEA.INF
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6656 Feb 11  1998]  ELSAVEAA.DLL
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          655584 Feb 11  1998]  ELSAVEAD.DRV
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          197046 Feb 11  1998]  ELSAVEAR.VXD
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24290 Feb 11  1998]  ELSAVEAS.DLL
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12626 Feb 11  1998]  ELSAVEAV.VXD
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          289792 Feb 11  1998]  ELSAVEAX.DLL
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9277 Feb 11  1998]  LIESMICH.TXT
│   │   │       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7965 Feb 11  1998]  README.TXT
│   │   │       │   └── [-r-xr-xr-x root     root           25106 Feb 11  1998]  VGARTD.VXD
│   │   │       └── [-r-xr-xr-x root     root            3521 Feb 24  1998]  TOOLS_D.TXT
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINNER
│   │       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  1000T2D
│   │       │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN95
│   │       │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DRVTOOLS
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DXCTRL
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          172509 Nov 21  1997]  DXCTRL.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2199 Nov  5  1997]  DXCTRL.INF
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5366 Nov 18  1997]  DXCTR_DE.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26183 Aug  4  1997]  ELSA2.PP_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49098 Aug  4  1997]  GLOBE.PP_
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            6592 Aug  4  1997]  RAST1.PP_
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  ELSAINFO
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2577 Nov 19  1997]  EINFO_DE.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          136146 Nov 21  1997]  ELSAINFO.DL_
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            2106 Dec  3  1997]  ELSAINFO.INF
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMAN
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             294 Feb 11  1998]  WINMAN-D.CN_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22919 Feb 11  1998]  WINMAN-D.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             264 Feb 11  1998]  WINMAN-E.CN_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20354 Feb 11  1998]  WINMAN-E.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             385 Feb 11  1998]  WINMAN-F.CN_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23188 Feb 11  1998]  WINMAN-F.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             339 Dec 18  1997]  WINMAN-J.CN_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18610 Dec 18  1997]  WINMAN-J.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          395327 Feb 11  1998]  WINMAN.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7445 Feb 11  1998]  WINMAN.EX_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2893 Jan 14  1998]  WINMAN.INF
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           10516 Mar  4  1998]  WINMAN.MO_
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMSUIT
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8310 Dec  3  1997]  ELSA.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9896 Dec  3  1997]  ELSAENG.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15154 Oct 23  1997]  WINMPS.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          102768 Feb 18  1998]  WINMSUIT.EX_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2784 Feb 11  1998]  WINMSUIT.INF
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1802 Feb 18  1998]  WSUIT_DE.DL_
│   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5508 Feb 24  1998]  WINSUITD.TXT
│   │       │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5107 Feb 24  1998]  WINSUITE.TXT
│   │       │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WHQL_DRV
│   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3631 Sep 15  1997]  ELSWT2D.INF
│   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          231760 Sep 15  1997]  ELSWT2DD.DRV
│   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12708 Sep 15  1997]  ELSWT2DV.VXD
│   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23632 Sep 15  1997]  ELSWT2DX.DLL
│   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4743 Mar  3  1998]  LIESMICH.TXT
│   │       │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            4140 Mar  3  1998]  README.TXT
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24256 Jun 11  1997]  ELSAD16.DLL
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22960 Jun 11  1997]  ELSADD.DLL
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             308 Feb 26  1996]  ELSADGD.CNT
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          141824 Jan  9  1997]  ELSADGD.EXE
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19456 Feb 19  1998]  ELSADGD.FTS
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15760 Jun  4  1996]  ELSADGD.HLP
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8095 Oct 23  1997]  ELSAINI.TXT
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5184 Dec  3  1997]  ELSAMON1.INF
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19284 Oct 29  1996]  ELSASU.HLP
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8224 Feb 26  1998]  EWIN1.INF
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16052 Feb 27  1998]  LIESMICH.TXT
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12643 Jun 11  1997]  MINIWIN.VXD
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16007 Feb 27  1998]  README.TXT
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14336 Oct 29  1996]  SETUP.EXE
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8672 Jun 11  1997]  WINEX32.DLL
│   │       │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          308676 Jun 11  1997]  WINPRX.DRV
│   │       │   └── [-r-xr-xr-x root     root            3521 Feb 24  1998]  TOOLS_D.TXT
│   │       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  2000A3D
│   │       │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN95
│   │       │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DRVTOOLS
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  DXCTRL
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          172509 Nov 21  1997]  DXCTRL.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2199 Nov  5  1997]  DXCTRL.INF
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5366 Nov 18  1997]  DXCTR_DE.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26183 Aug  4  1997]  ELSA2.PP_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49098 Aug  4  1997]  GLOBE.PP_
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            6592 Aug  4  1997]  RAST1.PP_
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  ELSAINFO
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2577 Nov 19  1997]  EINFO_DE.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          136146 Nov 21  1997]  ELSAINFO.DL_
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            2106 Dec  3  1997]  ELSAINFO.INF
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMAN
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             294 Nov  7  1997]  WINMAN-D.CN_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22917 Nov  7  1997]  WINMAN-D.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             264 Nov  7  1997]  WINMAN-E.CN_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20357 Nov  7  1997]  WINMAN-E.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             385 Nov  7  1997]  WINMAN-F.CN_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23188 Nov  7  1997]  WINMAN-F.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          384421 Nov  7  1997]  WINMAN.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7444 Nov 25  1997]  WINMAN.EX_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2295 Oct 23  1997]  WINMAN.INF
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           10516 Mar  4  1998]  WINMAN.MO_
│   │       │   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINMSUIT
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8310 Dec  3  1997]  ELSA.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9896 Dec  3  1997]  ELSAENG.HL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15154 Oct 23  1997]  WINMPS.DL_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          102768 Feb 18  1998]  WINMSUIT.EX_
│   │       │   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2784 Feb 11  1998]  WINMSUIT.INF
│   │       │   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1802 Feb 18  1998]  WSUIT_DE.DL_
│   │       │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5508 Feb 24  1998]  WINSUITD.TXT
│   │       │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5107 Feb 24  1998]  WINSUITE.TXT
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3938 Mar  6  1998]  ELSAA3D.INF
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          244656 Jul 15  1997]  ELSAA3DD.DRV
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11397 Jul 15  1997]  ELSAA3DV.VXD
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           89936 Jul 15  1997]  ELSAA3DX.DLL
│   │       │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5763 Dec  4  1997]  LIESMICH.TXT
│   │       │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            5030 Oct 23  1997]  README.TXT
│   │       │   └── [-r-xr-xr-x root     root            3521 Feb 24  1998]  TOOLS_D.TXT
│   │       └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  TRIO
│   │           ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN95
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5540 Feb 11  1997]  CYLINDER.X
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          223232 Feb 14  1997]  DXCTRL.DLL
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          196651 Feb 11  1997]  ELSA2.PPM
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24256 Jun 11  1997]  ELSAD16.DLL
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22960 Jun 11  1997]  ELSADD.DLL
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             308 Feb 26  1996]  ELSADGD.CNT
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          141824 Jan  9  1997]  ELSADGD.EXE
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15760 Jun  4  1996]  ELSADGD.HLP
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8086 Aug 14  1997]  ELSAINI.TXT
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5186 May 29  1997]  ELSAMON1.INF
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           19284 Oct 29  1996]  ELSASU.HLP
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9767 Jun 18  1997]  EWIN1.INF
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          196651 Feb 11  1997]  GLOBE.PPM
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14994 Aug 14  1997]  LIESMICH.TXT
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12643 Jun 11  1997]  MINIWIN.VXD
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49195 Feb 11  1997]  RAST1.PPM
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14522 Aug 13  1997]  README.TXT
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14336 Oct 29  1996]  SETUP.EXE
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30996 Feb 11  1997]  SPHERE3.X
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8672 Jun 11  1997]  WINEX32.DLL
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             333 May 28  1997]  WINMAN-D.CNT
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38261 May 28  1997]  WINMAN-D.HLP
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             336 May 28  1997]  WINMAN-E.CNT
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           33670 May 28  1997]  WINMAN-E.HLP
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          844800 May 28  1997]  WINMAN.DLL
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13824 May 28  1997]  WINMAN.EXE
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           38715 May 28  1997]  WINMAN.MON
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          309784 Jun 11  1997]  WINNER.DRV
│   │           │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          309176 Jun 11  1997]  WINPRO.DRV
│   │           │   └── [-r-xr-xr-x root     root          308676 Jun 11  1997]  WINPRX.DRV
│   │           └── [-r-xr-xr-x root     root           12408 Aug 14  1997]  TOOLS_D.TXT
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  F-PROT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1859 Oct 13  1998]  303.NEW
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3123 Jun 18  1998]  CHANGE_3.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5824 Aug  4  1998]  COMMAND.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2181 Apr 20  1998]  DISTRIB.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             293 Oct 15  1998]  ENGLISH.ASC
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17343 Oct  7  1998]  ENGLISH.TX0
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             293 Oct 15  1998]  F-PROT.ASC
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          225329 Oct 13  1998]  F-PROT.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          759368 Oct 15  1998]  F-STOPW.ZIP
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             293 Oct 15  1998]  MACRO.ASC
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          210209 Oct  9  1998]  MACRO.DEF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3763 Apr 23  1998]  NEW_VIR.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4361 Apr 23  1998]  ORDER.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2111 Jun 18  1998]  PGP.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1696 Oct 13  1998]  PROBLEM.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2948 Oct 13  1998]  READ_ME.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6876 Apr 24  1998]  SCAN.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             293 Oct 15  1998]  SETUPFM.ASC
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          425873 Oct  9  1998]  SETUPFM.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             293 Oct 15  1998]  SIGN.ASC
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          740779 Oct 12  1998]  SIGN.DEF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1832 Jul 31  1998]  SPEED.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9504 Oct  8  1998]  UPDATES.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10944 Apr 24  1998]  VIRUS.TXT
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1204 Jun 15  1998]  YEAR2000.TXT
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  F-SECURE
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN31
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              43 Sep 21  1998]  AUTORUN.INF
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             659 Sep 21  1998]  DEFAULTT.FPT
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              87 Sep 21  1998]  DFAPPS.INI
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK1.ID
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK2.ID
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK3.ID
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK4.ID
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2553 Sep 21  1998]  F-PROTW.CFG
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10432 Sep 21  1998]  F-TESTW.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          525209 Sep 21  1998]  FSAV.1
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1386836 Sep 21  1998]  FSAV.2
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1329606 Sep 21  1998]  FSAV.3
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          695081 Sep 21  1998]  FSAV.4
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           54498 Sep 21  1998]  FVUNINST.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1231 Sep 21  1998]  FVUNINST.INI
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              66 Nov  6  1998]  JOKER.BAT
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             551 Sep 21  1998]  SCANA.FPT
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             581 Sep 21  1998]  SCANALLH.FPT
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             555 Sep 21  1998]  SCANAT.FPT
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             551 Sep 21  1998]  SCANB.FPT
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             555 Sep 21  1998]  SCANNETW.FPT
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45312 Sep 21  1998]  SETUP.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1400 Sep 21  1998]  SETUP.INI
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           95311 Sep 21  1998]  SETUP.INS
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1348 Sep 21  1998]  SETUP.PKG
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37526 Sep 21  1998]  SETUPRES.DLL
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          282766 Sep 21  1998]  _INST16.EX_
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep 21  1998]  _ISDEL.EXE
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6128 Sep 21  1998]  _SETUP.DLL
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          200298 Sep 21  1998]  _SETUP.LIB
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WIN95
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root              43 Sep 21  1998]  AUTORUN.INF
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             659 Sep 21  1998]  DEFAULTT.FPT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root              87 Sep 21  1998]  DFAPPS.INI
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK1.ID
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK2.ID
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK3.ID
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK4.ID
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root               1 Sep 21  1998]  DISK5.ID
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            2553 Sep 21  1998]  F-PROTW.CFG
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           10432 Sep 21  1998]  F-TESTW.EXE
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          329492 Sep 21  1998]  FSAV.1
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root         1053854 Sep 21  1998]  FSAV.2
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root         1256223 Sep 21  1998]  FSAV.3
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root         1143613 Sep 21  1998]  FSAV.4
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          801036 Sep 21  1998]  FSAV.5
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           55296 Sep 21  1998]  FVUNINST.EXE
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            1231 Sep 21  1998]  FVUNINST.INI
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root              66 Nov  6  1998]  JOKER.BAT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             551 Sep 21  1998]  SCANA.FPT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             581 Sep 21  1998]  SCANALLH.FPT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             555 Sep 21  1998]  SCANAT.FPT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             551 Sep 21  1998]  SCANB.FPT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             555 Sep 21  1998]  SCANNETW.FPT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           44928 Sep 21  1998]  SETUP.EXE
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            1400 Sep 21  1998]  SETUP.INI
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          100697 Sep 21  1998]  SETUP.INS
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            1639 Sep 21  1998]  SETUP.PKG
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           58368 Sep 21  1998]  SETUPRES.DLL
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          320276 Sep 21  1998]  _INST32I.EX_
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep 21  1998]  _ISDEL.EXE
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            6128 Sep 21  1998]  _SETUP.DLL
│   │       └── [-r-xr-xr-x root     root          326153 Sep 21  1998]  _SETUP.LIB
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  GAMECOM
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Oct  7  1998]  DISK1.ID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              59 Nov  6  1998]  JOKER.BAT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45312 Jan 18  1997]  SETUP.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              49 Oct  7  1998]  SETUP.INI
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           70861 Aug  6  1998]  SETUP.INS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             544 Oct  7  1998]  SETUP.ISS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             517 Oct  7  1998]  SETUP.PKG
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24064 Jun  2  1998]  UNSTUB.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          320411 Jan 18  1997]  _INST32I.EX_
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep  7  1995]  _ISDEL.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          574301 Oct  7  1998]  _SETUP.1
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11355 May 12  1998]  _SETUP.DLL
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          231484 Oct  7  1998]  _SETUP.LIB
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  HEXEDI
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  HEXEDDOS
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2483 Nov 26  1994]  EDX.DOC
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47104 Jan 18  1995]  EDX.EXE
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root             221 Jan 18  1995]  FILE_ID.DIZ
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  HEXEDIT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Feb 12  1997]  DISK1.ID
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root              65 Aug  5  1998]  JOKER.BAT
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           44064 Apr 29  1996]  SETUP.EXE
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root              28 Feb 12  1997]  SETUP.INI
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          176530 Apr 16  1996]  SETUP.INS
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             293 Feb 12  1997]  SETUP.ISS
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             106 Feb 12  1997]  SETUP.PKG
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          312328 Apr 29  1996]  _INST32I.EX_
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep  7  1995]  _ISDEL.EXE
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          242989 Feb 12  1997]  _SETUP.1
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            5984 Apr 29  1996]  _SETUP.DLL
│   │       └── [-r-xr-xr-x root     root          196136 Feb 12  1997]  _SETUP.LIB
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  MIRC531
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          876544 May 18  1998]  MIRC531T.EXE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  QT3
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         6988075 Apr 20  1998]  QTW30.EXE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  SECK
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               5 Mar 15  1998]  DISK1.ID
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              55 Apr  9  1998]  JOKER.BAT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           44064 Apr 29  1996]  SETUP.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              53 Mar 15  1998]  SETUP.INI
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          176530 Apr 16  1996]  SETUP.INS
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             539 Mar 15  1998]  SETUP.PKG
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          312328 Apr 29  1996]  _INST32I.EX_
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep  7  1995]  _ISDEL.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          510376 Mar 15  1998]  _SETUP.1
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10752 Dec 14  1995]  _SETUP.DLL
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          191058 Mar 15  1998]  _SETUP.LIB
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  UNIVESA
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          251225 May  2  1995]  BIN.001
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           85531 May  2  1995]  DOC.001
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23912 May  2  1995]  DOS.001
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29540 May  2  1995]  DOS.002
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             430 Apr 17  1995]  FILE_ID.DIZ
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          165308 May  2  1995]  INSTALL.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              51 Sep  2  1997]  JOKER.BAT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2537 Mar 29  1995]  ORDER.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6221 Mar 30  1995]  README.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           89894 Jul  5  1994]  UNZIP.EXE
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           88372 Feb 27  1995]  WIN.001
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  2  1998]  WINAMP
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          529924 Dec  2  1998]  winamp205.exe
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WINZIP32
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          497993 Jun 27  1996]  WINZIP95.EXE
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           29656 Feb  1  1993]  PKUNZIP.EXE
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  HANDBUCH
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52202 Nov 27  1998]  HANDBUCH.DOC
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41679 Nov 27  1998]  HANDBUCH.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11529 Dec  7  1998]  LOESUNG.DOC
│   └── [-r-xr-xr-x root     root            9367 Dec  7  1998]  LOESUNG.TXT
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  JOKERPIC
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          483078 Nov  6  1998]  3DMARK.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          483078 Nov  6  1998]  ACROBAT.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          483080 Dec  4  1998]  CAESARED.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          459414 Nov  6  1998]  CLEANCEN.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          110414 Nov  6  1998]  DIRCTX.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          102198 Nov  6  1998]  DXMEDIA.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          427398 Nov  6  1998]  ELSA.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          431574 Nov  6  1998]  F-PROT.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          470550 Nov  6  1998]  F-SECURE.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          448278 Nov  6  1998]  GAMECOM.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          140278 Nov  6  1998]  HEXEDI.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          320684 Dec  8  1998]  JOKERTV4.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          320684 Dec  8  1998]  JOKERTV5.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          494214 Nov  6  1998]  MIRC.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          483078 Nov  6  1998]  QT3.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          417654 Nov  6  1998]  SECK.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          463590 Nov  6  1998]  T-ONLINE.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          445494 Nov  6  1998]  UNIVESA.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          481692 Dec  4  1998]  VOLLVERS.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           96102 Nov  6  1998]  WINAMP.BMP
│   └── [-r-xr-xr-x root     root          483078 Nov  6  1998]  WINZIP32.BMP
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  LOESUNG
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  0299
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  PIX
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32020 Dec  8  1998]  darkseed2.jpg
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           40238 Dec  8  1998]  rentahero.jpg
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  fifthelement
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          429568 Aug  5  1998]  fifthelement.doc
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11730 Dec  8  1998]  darkseed2.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2022 Dec  8  1998]  hexereien.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1751 Dec  8  1998]  komplett.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13588 Dec  8  1998]  rentahero.html
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           27361 Dec  8  1998]  tips.html
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  PIX
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             333 Dec  1  1998]  MENUBACK.GIF
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1658 Dec  1  1998]  button_hexereien.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1762 Dec  1  1998]  button_impressum.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2262 Dec  1  1998]  button_komplett.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1870 Dec  1  1998]  button_tips.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2531 Dec  8  1998]  menucurve.jpg
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           28310 Dec  1  1998]  titelleiste.jpg
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1411 Dec  8  1998]  INDEX.HTM
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             847 Dec  8  1998]  impressum.html
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             339 Dec  1  1998]  leer.html
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             906 Dec  8  1998]  menu.html
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             350 Dec  1  1998]  menutitle.html
│   └── [-r-xr-xr-x root     root             355 Dec  1  1998]  title.html
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  PATCHES
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  688 Hunter Killer
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         1780088 Nov 11  1998]  688patch.zip
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Airline Tycoon
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         1036175 Dec  3  1998]  at125d.zip
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Anno 1602 Addon
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         1393798 Dec  2  1998]  NINA_Patch2.EXE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Clue
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          404992 Nov 19  1998]  cluepatch.exe
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  Fallout 2
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         2624264 Dec  4  1998]  fall2v11.zip
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Klingon Honorguard
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         2478218 Nov 17  1998]  khg_v11.exe
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Knights and Merchants
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          558593 Nov 11  1998]  kam_p132.exe
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Monster Truck Madness 2
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          930096 Nov 17  1998]  mtm2pat.EXE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  NICE 2
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         1277056 Dec  3  1998]  n2up101b.zip
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Racing Simulation 2
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  3Dfx
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         3531382 Nov 30  1998]  RS2-102V.exe
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  D3D
│   │       └── [-r-xr-xr-x root     root         3605809 Nov 30  1998]  RS2-102D.exe
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Railroad Tycoon 2
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          591208 Nov 27  1998]  rt2_a.exe
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            3992 Nov 27  1998]  rt2_e_95.txt
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Shogo
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         7247162 Nov 18  1998]  SMPR20.ZIP
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Siedler 3
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2783 Dec  1  1998]  GER_Update123.txt
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         1257191 Dec  3  1998]  s3120123.exe
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  Tombraider 3
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          480768 Dec  3  1998]  Tr3ger.exe
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  3  1998]  US Navy Fighters 97
│       └── [-r-xr-xr-x root     root         2160446 Nov 24  1998]  usnf14.exe
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  SHARE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  MZ-CHEAT
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  DATA
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root           63488 Dec  4  1998]  DATEN
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             414 Nov 21  1998]  11THHOUR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             431 Nov 21  1998]  3d_construction_kit.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             695 Nov 21  1998]  4DSPORTS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1276 Nov 21  1998]  7-UP.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             725 Nov 21  1998]  7th_guest.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1015 Nov 21  1998]  A-TRAIN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             506 Nov 21  1998]  AARGH.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             771 Nov 21  1998]  ABARON.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1521 Nov 21  1998]  AHX-1.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             669 Nov 21  1998]  AIRLINE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4173 Nov 21  1998]  ALADDIN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             545 Nov 21  1998]  ALBION.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             370 Nov 21  1998]  ALIEN_3.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1267 Nov 21  1998]  ANSTOSS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1579 Nov 21  1998]  ARENA.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             864 Nov 21  1998]  ARKANOID.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             564 Nov 21  1998]  ATF.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             396 Nov 21  1998]  ATLAS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             532 Nov 21  1998]  ATOMINO.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             584 Nov 21  1998]  BAD_MOJO.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             345 Nov 21  1998]  BALDIES.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             551 Nov 21  1998]  BARRAGE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             391 Nov 21  1998]  BAT_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             426 Nov 21  1998]  BEER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             648 Nov 21  1998]  BIG_SEA.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10207 Nov 30  1998]  BIING.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2681 Nov 21  1998]  BLAM! MACHINEHEAD.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1079 Nov 21  1998]  BLASTER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13141 Nov 21  1998]  BLEIFUSS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1182 Nov 21  1998]  BLITZ.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             426 Nov 21  1998]  BLOODNET.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1319 Nov 21  1998]  BOPPIN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3238 Nov 21  1998]  BRIX.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             480 Nov 21  1998]  BUDOKAN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1426 Nov 21  1998]  BUG!.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             349 Nov 21  1998]  CAESAR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             538 Nov 21  1998]  CAESAR_1.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             942 Nov 28  1998]  CAESAR_3.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             439 Nov 21  1998]  CATCH_EM.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             603 Nov 21  1998]  CD-MAN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4768 Nov 21  1998]  CIV-NET.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1679 Nov 21  1998]  CLAW.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3764 Nov 21  1998]  COMANCHE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5687 Nov 21  1998]  CREEPERS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5179 Nov 21  1998]  CRUSADE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             729 Nov 30  1998]  CYBERIA.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1410 Nov 21  1998]  CYCLONES.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             377 Nov 21  1998]  D-DAY.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1252 Nov 21  1998]  DADD.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1082 Nov 21  1998]  DEADLOCK.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1083 Nov 21  1998]  DEFIANCE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             497 Nov 21  1998]  DENARIS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1007 Nov 21  1998]  DER_CLOU.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5594 Nov 21  1998]  DESCENT.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             743 Nov 21  1998]  DIABLO.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             520 Nov 21  1998]  DOOFUS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1596 Nov 21  1998]  DRACULA.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             514 Nov 21  1998]  DRAKKEN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             531 Nov 21  1998]  DSCHUMP.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             813 Nov 21  1998]  DUNE_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             345 Nov 21  1998]  DUNJAX.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             968 Nov 21  1998]  E-MOTION.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1381 Nov 21  1998]  EISMANN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             427 Nov 21  1998]  EL-FISH.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1109 Nov 21  1998]  ELF.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1516 Nov 21  1998]  ELITE_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             744 Nov 21  1998]  ELVIRA.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             420 Nov 21  1998]  EPIC.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             374 Nov 21  1998]  EXOLON.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1400 Nov 21  1998]  F-15.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             455 Nov 21  1998]  FALCON.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             419 Nov 21  1998]  FELIX.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1443 Nov 21  1998]  FIFA_96.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1083 Nov 21  1998]  FORMEL_1.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4341 Nov 30  1998]  FORSAKEN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1017 Nov 21  1998]  FROGGER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             635 Nov 21  1998]  FUGGER_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1812 Nov 21  1998]  FURY_3.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             455 Nov 21  1998]  FUSION.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1308 Nov 21  1998]  G-NOME.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1663 Nov 21  1998]  G-POLICE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             613 Nov 21  1998]  GEMSTORM.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2173 Nov 21  1998]  GEX_3D.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1501 Nov 21  1998]  GODS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1079 Nov 21  1998]  GREED.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             774 Nov 21  1998]  GREMLINS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             828 Nov 22  1998]  HARDWAR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             688 Nov 21  1998]  HATTRICK.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             980 Nov 21  1998]  HAVOC.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             342 Nov 28  1998]  HEDZ.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2270 Nov 21  1998]  HELICOPS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1944 Nov 21  1998]  HELL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2035 Nov 21  1998]  HEXEN_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1019 Nov 21  1998]  HEXPLORE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             558 Nov 21  1998]  HORDE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1507 Nov 21  1998]  HUMANS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5982 Nov 21  1998]  HUMANS_3.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1670 Nov 21  1998]  I-WAR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             515 Nov 21  1998]  IMMORTAL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             693 Nov 21  1998]  INCA.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2315 Nov 21  1998]  INCOMING.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             909 Nov 21  1998]  INFERIOR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             520 Nov 21  1998]  INFERNO.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1990 Nov 21  1998]  ISHAR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             717 Nov 21  1998]  ISHAR_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             444 Nov 21  1998]  ISHAR_3.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1725 Nov 21  1998]  JAMMID.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             933 Nov 30  1998]  KKND_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             374 Nov 21  1998]  KLAX.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             582 Nov 21  1998]  KROZ.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1534 Nov 21  1998]  LAMERS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             551 Nov 21  1998]  LEGEND.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4727 Nov 21  1998]  LEMMINGS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             679 Nov 21  1998]  LOLLYPOP.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2338 Nov 21  1998]  LOMAX.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1036 Nov 21  1998]  LOOM.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             498 Nov 21  1998]  LOOPZ.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             580 Nov 21  1998]  MADSPACE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1248 Nov 21  1998]  MAD_NEWS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             557 Nov 21  1998]  MAD_TV.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             576 Nov 21  1998]  MAG!!.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2174 Nov 21  1998]  MAYDAY.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2212 Nov 21  1998]  MDK.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1047 Nov 21  1998]  MEGAMAZE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1323 Nov 21  1998]  MIGHT3.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             853 Nov 21  1998]  MIGHT4.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1783 Nov 21  1998]  MZ-CHEAT.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             295 Nov 21  1998]  NAVJET.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             606 Nov 30  1998]  NHL_99.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             384 Nov 21  1998]  NOMAD.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             735 Nov 21  1998]  NOVA_9.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             580 Nov 21  1998]  ODDWORLD.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             804 Nov 21  1998]  OLDTIMER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1739 Nov 21  1998]  OUTLAWS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1430 Nov 21  1998]  OUTPOST.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             532 Nov 21  1998]  OUTRUN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             491 Nov 21  1998]  OVERKILL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             518 Nov 21  1998]  OXYD.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             752 Nov 21  1998]  P-47.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             548 Nov 21  1998]  PENTYS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             324 Nov 21  1998]  PIPELINE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1321 Nov 21  1998]  PITFALL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             371 Nov 21  1998]  POPULOUS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             860 Nov 21  1998]  PUZZNIC.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             372 Nov 21  1998]  R-TYPE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             601 Nov 21  1998]  RAIDEN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1324 Nov 21  1998]  RAMSES.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1799 Nov 21  1998]  RAPTOR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1452 Nov 21  1998]  REAP.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             565 Nov 21  1998]  REUNION.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             604 Nov 21  1998]  RIPPER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             911 Nov 21  1998]  ROBOCOD.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             409 Nov 21  1998]  ROBOMAN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             931 Nov 21  1998]  ROBOT_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             753 Nov 21  1998]  ROBOT_4.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             758 Nov 21  1998]  ROCK.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             519 Nov 21  1998]  ROTOR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1247 Nov 21  1998]  SIM_ANT.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1825 Nov 21  1998]  SIM_CITY.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             775 Nov 21  1998]  SIM_FARM.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1156 Nov 30  1998]  SIM_ISLE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1220 Nov 21  1998]  SIM_PARK.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1406 Nov 21  1998]  SKUNNY.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             330 Nov 21  1998]  SOKOBAN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             677 Nov 21  1998]  SONIC_3D.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1181 Nov 21  1998]  SONY.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             651 Nov 21  1998]  SPEC_OPS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             330 Nov 21  1998]  SPIDER_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1138 Nov 21  1998]  SSN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             666 Nov 21  1998]  STARBALL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3698 Nov 21  1998]  STRIFE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             637 Nov 21  1998]  SWING.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             335 Nov 21  1998]  TEKWAR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             367 Nov 21  1998]  THE_HIVE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             839 Nov 21  1998]  TRACER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             465 Nov 21  1998]  TROLLS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1060 Nov 21  1998]  TUBE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             690 Nov 21  1998]  TYRIAN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             557 Nov 21  1998]  UFO.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11385 Nov 21  1998]  UGH.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             631 Nov 21  1998]  ULTIMA_8.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6229 Nov 23  1998]  UNREAL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1812 Nov 21  1998]  UPRISING.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             560 Nov 21  1998]  VAXINE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             537 Nov 21  1998]  VIRUS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             690 Nov 30  1998]  VOLLGAS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             422 Nov 21  1998]  VOYAGER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1465 Nov 21  1998]  WARRIORS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2873 Sep 11  1998]  WAR_GODS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1818 Nov 21  1998]  WAR_WIND.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             620 Nov 30  1998]  WINZER.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             378 Nov 21  1998]  WIPEOUT.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             393 Nov 21  1998]  WIZBALL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             553 Nov 21  1998]  WIZKID.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3364 Nov 21  1998]  WORMS.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6231 Nov 30  1998]  WORMS_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             937 Nov 21  1998]  X-CAR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             399 Nov 21  1998]  X-COM.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             373 Nov 21  1998]  X-FILES.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1426 Nov 21  1998]  X-WING.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             419 Nov 21  1998]  XARGON.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             491 Nov 21  1998]  XATAX.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1076 Nov 21  1998]  XENOBALL.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1481 Nov 21  1998]  XENON_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             579 Nov 21  1998]  XYPHR.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             485 Nov 21  1998]  YO!JOE.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1022 Nov 21  1998]  Z.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             799 Nov 21  1998]  ZEPPELIN.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             395 Nov 21  1998]  ZONE_66.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             587 Nov 21  1998]  ZOOL_1.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1409 Nov 21  1998]  ZOOL_2.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             377 Nov 21  1998]  ZOOM!.HTM
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             823 Nov 21  1998]  abe's oddysee.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             457 Nov 21  1998]  ace_of_aces.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             531 Nov 21  1998]  aces_of_the_great_war.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             566 Nov 21  1998]  aces_over_europe.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9602 Nov 21  1998]  aces_over_the_pacific.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             390 Nov 21  1998]  achtung spitfire!.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             400 Nov 21  1998]  actua soccer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1671 Nov 21  1998]  adams_family.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             425 Nov 21  1998]  advanced_tactical_fight.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1210 Nov 21  1998]  after_burner.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             933 Nov 21  1998]  after_the_war.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1181 Nov 21  1998]  afterlife.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7318 Nov 30  1998]  age_of_empires.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1208 Nov 21  1998]  agile_warrior_f-3x.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             648 Nov 21  1998]  ah-64Dlongbow.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3776 Nov 21  1998]  akte_europa.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1765 Nov 21  1998]  alien_breed-tower assault.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4244 Nov 21  1998]  alien_breed.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1470 Nov 21  1998]  alien_carnage.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1830 Nov 21  1998]  alien_logic.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             876 Nov 21  1998]  alien_trilogy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1838 Nov 30  1998]  alone_in_the_dark.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2262 Nov 30  1998]  alone_in_the_dark_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2488 Nov 21  1998]  ambermoon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2127 Nov 21  1998]  amberstar.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             888 Nov 21  1998]  andretti_racing.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3576 Nov 30  1998]  anno_1602.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1833 Nov 30  1998]  anstoss_2-verlÑngerung.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1303 Nov 30  1998]  anstoss_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             731 Nov 21  1998]  anvil_of_dawn.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             389 Nov 21  1998]  apache_longbow_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             516 Nov 21  1998]  arachnophobia.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5192 Nov 21  1998]  arcade_america.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             773 Nov 21  1998]  arcade_fruit_machine.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             496 Nov 21  1998]  archipelagos.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1764 Nov 21  1998]  arena_elder_scrolls.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1108 Nov 21  1998]  arkanoid_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             525 Nov 21  1998]  armored_first.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1548 Nov 30  1998]  armored_fist_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             463 Nov 21  1998]  artic_adventure.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1893 Nov 21  1998]  ascendancy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2540 Nov 21  1998]  assault_rigs.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             827 Nov 21  1998]  astrorock_2000.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             952 Nov 21  1998]  aufschwung_ost.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Nov 21  1998]  bach_volleyball.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             445 Nov 21  1998]  back_to_forest.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             436 Nov 21  1998]  back_to_the_future_1 & 2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             387 Nov 21  1998]  bad_blood.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             690 Nov 21  1998]  ballgame_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             649 Nov 21  1998]  bard's tale.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             379 Nov 21  1998]  bard_vs.the space mutants.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             433 Nov 21  1998]  batman-the movie.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             663 Nov 21  1998]  battle_isle1_scenario.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             760 Nov 21  1998]  battle_isle_'93.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2538 Nov 21  1998]  battle_isle_1.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1070 Nov 21  1998]  battle_isle_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1988 Nov 21  1998]  battle_isle_2_scenery_cd.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2661 Nov 21  1998]  battle_isle_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             549 Nov 21  1998]  battle_sqadron.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             455 Nov 21  1998]  battlehawks_1942.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             517 Nov 21  1998]  battletech.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1578 Nov 30  1998]  battlezone.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             448 Nov 21  1998]  beach_volleyball.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             512 Nov 21  1998]  beetle_juice.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2775 Nov 21  1998]  betrayal_at_krondor.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1248 Nov 21  1998]  betrayal_of_antara.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             583 Nov 21  1998]  better_dead_than_alien.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             416 Nov 21  1998]  beyond_the_gates.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             624 Nov 21  1998]  big_cheater.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1617 Nov 21  1998]  bio_menace.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             403 Nov 21  1998]  bionic_commando.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             445 Nov 21  1998]  birthright-the gorgon's allianc
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             480 Nov 21  1998]  black_gold.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             754 Nov 30  1998]  blade_runner.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1269 Nov 21  1998]  bleifuss_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2478 Nov 21  1998]  bleifuss_rally.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2678 Nov 21  1998]  blood&magic.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             504 Nov 21  1998]  blue_line.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7025 Nov 21  1998]  bob's dad day.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             402 Nov 21  1998]  body_blows.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             665 Nov 21  1998]  brain_storm_pro.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             828 Nov 21  1998]  breakaway_98.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12840 Nov 21  1998]  brix_2_deluxe.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4863 Nov 21  1998]  brix_3_superlogic.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             410 Nov 21  1998]  buck_rogers.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6731 Nov 21  1998]  bug_bomber.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             472 Nov 21  1998]  bumby's arcade fantasy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1386 Nov 21  1998]  bundesliga_manager_97.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4686 Nov 21  1998]  bundesliga_manager_hattrick.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             456 Nov 21  1998]  bundesliga_manager_pro.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             741 Nov 21  1998]  bundesliga_manager_pro_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5333 Nov 30  1998]  c & c 2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1546 Nov 30  1998]  c & c 2Gegenangriff.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2203 Nov 30  1998]  c & c.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1277 Nov 21  1998]  cannon_fodder_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             569 Nov 30  1998]  capitalism_plus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3489 Nov 21  1998]  captain_claw.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             608 Nov 21  1998]  captain_comic.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             787 Nov 21  1998]  captain_comic_4.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3576 Nov 21  1998]  carmageddon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             477 Nov 21  1998]  carmen_sandiego.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             480 Nov 21  1998]  carrier_command.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1408 Nov 21  1998]  cart_precision_racing.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1581 Nov 21  1998]  catacomb_abyss.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             570 Nov 21  1998]  centurion - defender of rome.ht
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             398 Nov 21  1998]  championschip_manager_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             976 Nov 21  1998]  chaos_control.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             465 Nov 21  1998]  chaos_overlord.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2118 Nov 21  1998]  chasm - the rift.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             311 Nov 21  1998]  christmas_lemmings.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             934 Nov 21  1998]  christoph_kolumbus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1045 Nov 21  1998]  civilization.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1344 Nov 21  1998]  civilization_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2008 Nov 21  1998]  clif_danger.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1057 Nov 21  1998]  clouds_of_xeen.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             413 Nov 21  1998]  clown-o-mania.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3260 Nov 30  1998]  colin_mcrae_rally.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1343 Nov 21  1998]  college_slam.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2127 Nov 21  1998]  colonization.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1370 Nov 21  1998]  comanche_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1179 Nov 21  1998]  comanche_gold.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1120 Nov 21  1998]  comanche_maximum_overkill.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             376 Nov 21  1998]  comix_zone.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             685 Nov 21  1998]  command_adventure - starship.ht
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1295 Nov 21  1998]  commander_keen_1-3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2580 Nov 21  1998]  commander_keen_4-6htm.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4612 Nov 30  1998]  commandos.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4163 Nov 30  1998]  conflict.freespace.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             753 Nov 21  1998]  continental_circus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1401 Nov 21  1998]  cool_croc_twins.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1441 Nov 21  1998]  cool_spot.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2237 Nov 21  1998]  corridor_7.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             971 Nov 21  1998]  cosmo's comic adventure.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1542 Nov 21  1998]  course_of_ra.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             327 Nov 21  1998]  cover_girl_poker.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1601 Nov 21  1998]  crazy_drake.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1101 Nov 21  1998]  crazy_gravity.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             466 Nov 21  1998]  crazy_sue.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             477 Nov 21  1998]  creature_shock.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             869 Nov 21  1998]  creatures2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             406 Nov 21  1998]  crisis_in_kremlin.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1169 Nov 21  1998]  croc - legend of the gobbos.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1478 Nov 21  1998]  crystal_caves.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             488 Nov 21  1998]  crystal_of_arborea.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2797 Nov 21  1998]  curse_of_ra.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             670 Nov 21  1998]  cyber_gladiators.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             898 Nov 21  1998]  cyberjudas.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             458 Nov 21  1998]  cybernoid.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             698 Nov 21  1998]  cybernoid_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1116 Nov 21  1998]  cyril_cyberpunk.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             527 Nov 21  1998]  d(generation.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1650 Nov 21  1998]  d.o.g..htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             642 Nov 21  1998]  dark_ages.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1277 Nov 21  1998]  dark_earth.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4765 Nov 21  1998]  dark_omen.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             815 Nov 21  1998]  dark_reign-futurofwar.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2897 Nov 30  1998]  dark_reign.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1334 Nov 21  1998]  dark_reign.rise of the shadowha
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             516 Nov 21  1998]  dark_rift.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1908 Nov 21  1998]  dark_sun_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             901 Nov 21  1998]  dark_universe.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             732 Nov 21  1998]  darklight_conflict.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             901 Nov 21  1998]  das_schwarze_auge teil1.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             966 Nov 21  1998]  das_schwarze_auge_teil_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Nov 21  1998]  data_storm.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             564 Nov 21  1998]  day_of_the_tentacle.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             480 Nov 21  1998]  days_of_thunder.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             861 Nov 21  1998]  daytona_usa.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             517 Nov 21  1998]  deadalus_encounter.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1274 Nov 21  1998]  death_track.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             404 Nov 21  1998]  death_track_usa.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             899 Nov 21  1998]  deathkeep.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1106 Nov 21  1998]  deathrap_dungeon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             934 Nov 28  1998]  deer_hunter_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             505 Nov 21  1998]  defender_of_the_crown.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             795 Nov 21  1998]  delby_station.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1309 Nov 21  1998]  demonworld.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1533 Nov 21  1998]  depth__dwellers.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             676 Nov 21  1998]  der_druidenzirkel.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1122 Nov 30  1998]  der_industriegigant.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             385 Nov 21  1998]  der_planer_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1061 Nov 21  1998]  der_reeder.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3207 Nov 21  1998]  descent_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             509 Nov 21  1998]  desert_raid.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2003 Nov 21  1998]  desert_strike.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             825 Nov 21  1998]  desruction_derby_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             974 Nov 21  1998]  destruction_derby.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             663 Nov 21  1998]  devilland.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2071 Nov 21  1998]  diablo - hellfire.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2598 Nov 21  1998]  die_by_the_sword.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             717 Nov 21  1998]  die_fugger_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3255 Nov 30  1998]  die_siedler.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12630 Nov 21  1998]  die_siedler_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             806 Nov 30  1998]  die_siedler_2_mission.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1114 Nov 21  1998]  die_total_verrÅckte_rally.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             834 Nov 21  1998]  die_unendliche_geschichte.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             495 Nov 21  1998]  dime_city.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1884 Nov 21  1998]  dimo's quest.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             415 Nov 21  1998]  doctor_who.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1115 Nov 21  1998]  dominion-sog3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             355 Nov 21  1998]  dos_command_center.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             552 Nov 21  1998]  double_dragon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             648 Nov 30  1998]  down_in_the_dumps.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             377 Nov 21  1998]  dragon's lair 3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             664 Nov 21  1998]  dragon's lair.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             634 Nov 21  1998]  dragon_heart.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             412 Nov 21  1998]  dragon_scape.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             473 Nov 21  1998]  dragon_spirit.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             667 Nov 21  1998]  dsf_fussball_manager.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1059 Nov 21  1998]  duke_nukem_1 & 3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             646 Nov 21  1998]  duke_nukem_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1567 Nov 30  1998]  dune_2000.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1119 Nov 21  1998]  dungeon_hack.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2487 Nov 30  1998]  dungeon_keeper.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2917 Nov 21  1998]  dynablaster.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             444 Nov 21  1998]  dynamite_dux.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             404 Nov 21  1998]  dynasty_wars.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4098 Nov 21  1998]  earth_2140.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             728 Nov 21  1998]  earthsiege-metalltech.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             906 Nov 21  1998]  earthworm_jim_1 (DOS).htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             924 Nov 21  1998]  earthworm_jim_2 (DOS).htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             934 Nov 21  1998]  earthworm_jim_2(WIN95).htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1550 Nov 30  1998]  ecstatica.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             481 Nov 21  1998]  eishockey_manager.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1188 Nov 21  1998]  elisabeth_1.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             614 Nov 21  1998]  elite_plus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             728 Nov 21  1998]  elvira_2-the jaws of cerberus.h
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1128 Nov 21  1998]  emergency.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             768 Nov 21  1998]  energie_manager.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             938 Nov 21  1998]  epic_pinball.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             809 Nov 21  1998]  eradicator.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1024 Nov 21  1998]  evolution.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2069 Nov 28  1998]  extreme_assault.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             532 Nov 21  1998]  eye_of_horus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             970 Nov 21  1998]  eye_of_the_beholder.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1044 Nov 21  1998]  eye_of_the_beholder_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             445 Nov 21  1998]  f#a-18 INTERCEPTOR.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1132 Nov 28  1998]  f- 22 raptor.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             379 Nov 21  1998]  f-15_strike_eagle_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             584 Nov 21  1998]  f-16 fighting falcon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             618 Nov 21  1998]  f-29 retaliator.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             921 Nov 21  1998]  f1_manager_96.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             694 Nov 30  1998]  f1_racing_simulation.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1325 Nov 21  1998]  faery_tale_adventure.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2451 Nov 21  1998]  falcon_3.0.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             489 Nov 21  1998]  fantasy_world_dizzy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             382 Nov 21  1998]  fantazy_world_dizzy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2447 Nov 21  1998]  fatal_racing.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2232 Nov 21  1998]  fifa_98 - road to world cup.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             679 Nov 21  1998]  fifa_soccer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             947 Nov 21  1998]  fifa_soccer_97.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             455 Nov 21  1998]  fighter_bomber.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2249 Nov 30  1998]  final_fantasy_7.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             555 Nov 21  1998]  fire_fight.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1119 Nov 21  1998]  first_samurai.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2482 Nov 21  1998]  flashback.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             427 Nov 21  1998]  flight_unlimited_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             448 Nov 21  1998]  forgotten_worlds.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1360 Nov 21  1998]  formula_one_grand_prix.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1431 Nov 21  1998]  formula_one_grand_prix_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             473 Nov 21  1998]  formula_one_grand_prix_manager
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2844 Nov 30  1998]  frankreich_98.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             986 Nov 21  1998]  frontier - elite 2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             776 Nov 21  1998]  frontier - first encounters.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1016 Nov 21  1998]  future_dimension.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             620 Nov 21  1998]  game,n&m.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             358 Nov 21  1998]  gateway_of_the_savage_frontier
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             699 Nov 21  1998]  gauntlet_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1312 Nov 21  1998]  gearheads.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             448 Nov 21  1998]  gemini_wing.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             408 Nov 21  1998]  gender_wars.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1508 Nov 21  1998]  get_medieval.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             651 Nov 21  1998]  get_the_girl.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2157 Nov 21  1998]  gettysburg.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             381 Nov 21  1998]  ghouls_and_ghousts.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             463 Nov 21  1998]  global_effects.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             705 Nov 21  1998]  gobliins_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             380 Nov 21  1998]  godfather.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             360 Nov 21  1998]  golden_axe.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             702 Nov 28  1998]  grand_prix_legends.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5629 Nov 30  1998]  grand_prix_manager.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             427 Nov 21  1998]  grand_prix_manager_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             521 Nov 21  1998]  great_courts_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1681 Nov 21  1998]  grid_runner.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             359 Nov 21  1998]  gunship_2000.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1352 Nov 21  1998]  halloween_harry.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1531 Nov 21  1998]  hanse - die expedition.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             449 Nov 21  1998]  hardwood_solitaire.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             625 Nov 21  1998]  harley_davidson.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1900 Nov 21  1998]  have_a_n.i.c.e. day.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             446 Nov 21  1998]  helicopter_mission.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1168 Nov 21  1998]  heroes_of_might & magic 2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             636 Nov 21  1998]  heroes_of_might & magic.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1402 Nov 21  1998]  herrscher_der_meere.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2218 Nov 21  1998]  hexen_2portalofpraevus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1719 Nov 21  1998]  hi_octane.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             706 Nov 21  1998]  highsea_traders.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1061 Nov 21  1998]  highway_hunter.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             445 Nov 21  1998]  hired_guns.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2207 Nov 21  1998]  history_line_1914-1918.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1557 Nov 21  1998]  hocus_pocus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             393 Nov 21  1998]  holiday_island.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1015 Nov 21  1998]  holiday_lemmings_1993.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             735 Nov 21  1998]  house_of_the_dead.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             665 Nov 21  1998]  hunt_for_red_october.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1763 Nov 21  1998]  hunter_hunted.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             462 Nov 21  1998]  hurra_deutschland.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1338 Nov 21  1998]  hypercycles.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             498 Nov 21  1998]  ik+ (chop'n'drop').htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1426 Nov 21  1998]  imperium_galactica.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2794 Nov 21  1998]  impossible_mission_2025.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             595 Nov 21  1998]  in_search_of_dr.riptide.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             496 Nov 21  1998]  incredible_toons.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1935 Nov 21  1998]  incubation.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             941 Nov 21  1998]  incubation.timeisrunningout.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1073 Nov 21  1998]  independence_day.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             366 Nov 21  1998]  indiana_jones.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1340 Nov 30  1998]  indiana_jones_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             661 Nov 21  1998]  indycar_racing.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             380 Nov 21  1998]  interphase.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1134 Nov 21  1998]  interstate'79.nitroriders.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             682 Nov 21  1998]  ironman's super off road racing
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             503 Nov 21  1998]  jack_nicklaus_5.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             430 Nov 21  1998]  jack_nicklaus_signature_edition
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             451 Nov 21  1998]  jagd_auf_roter_oktober.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             772 Nov 30  1998]  jagged_alliance 2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1074 Nov 21  1998]  jagged_alliance.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             437 Nov 21  1998]  james_bond.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2356 Nov 21  1998]  jazz_jackrabbit.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1896 Nov 21  1998]  jazz_jackrabbit_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2073 Nov 21  1998]  jazz_jackrabbit_christmas_editi
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2072 Nov 21  1998]  jedi_knight - mysteries of the
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3422 Nov 30  1998]  jedi_knight.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             521 Nov 21  1998]  jim_power.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             482 Nov 21  1998]  jimmy_white.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             382 Nov 21  1998]  johnny_bazookatone.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             926 Nov 21  1998]  jordan_in_flight.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1231 Nov 21  1998]  jungle_strike.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1289 Nov 21  1998]  jurassic_park (Cd-version).htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2213 Nov 21  1998]  jurassic_park.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             511 Nov 21  1998]  karate kid 2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             757 Nov 21  1998]  keen_dreams.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             590 Nov 21  1998]  kick_off_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1663 Nov 23  1998]  klingon_honor_guard.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1290 Nov 28  1998]  knights_and_merchants.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             473 Nov 21  1998]  knights_of_the_sky.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             936 Nov 30  1998]  lands_of_lore_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             504 Nov 21  1998]  lawnmower_man.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             428 Nov 21  1998]  legacy_of_kain.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             398 Nov 21  1998]  legend_of_kyrandia.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1109 Nov 21  1998]  legend_of_valour.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1081 Nov 30  1998]  leisure_suit_larry_1.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             540 Nov 30  1998]  leisure_suit_larry_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             569 Nov 30  1998]  leisure_suit_larry_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             473 Nov 21  1998]  lemmings - oh no! more.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             606 Nov 21  1998]  lemmings_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1549 Nov 21  1998]  lemmings_for_windows.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1016 Nov 21  1998]  lemmings_holiday '93.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2024 Nov 21  1998]  lemmings_paintball.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             784 Nov 21  1998]  lethal_weapon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             648 Nov 21  1998]  lhx_attack_chopper.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1081 Nov 21  1998]  liberation_day.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             370 Nov 21  1998]  links_386_pro.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1172 Nov 21  1998]  litil_divil.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2575 Nov 30  1998]  little_big_adventure.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1694 Nov 30  1998]  little_big_adventure_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             632 Nov 21  1998]  lode_runner.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1250 Nov 28  1998]  lode_runner_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             546 Nov 28  1998]  lode_runner_v3.0.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             455 Nov 21  1998]  lords_of_the_realm.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             332 Nov 21  1998]  lost_in_l.a..htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             805 Nov 21  1998]  lothar_matthÑus_super_soccer.ht
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1253 Nov 30  1998]  m.a.x..htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1359 Nov 21  1998]  m.a.x.2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             532 Nov 21  1998]  machine_hunter.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Nov 21  1998]  mad_mac_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             400 Nov 21  1998]  madden_97.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             457 Nov 21  1998]  madden_98.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             576 Nov 21  1998]  mage_slayer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1607 Nov 21  1998]  magic_carpet.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2178 Nov 21  1998]  magic_carpet_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             679 Nov 21  1998]  magic_carpet_plus.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             474 Nov 21  1998]  magic_of_endoria.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             706 Nov 21  1998]  magic_pockets.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             600 Nov 21  1998]  major_stryker.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             416 Nov 21  1998]  mari_andretti.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1381 Nov 30  1998]  master_of_orion_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             468 Nov 21  1998]  math_rescue.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3529 Nov 21  1998]  meat_puppet.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1919 Nov 30  1998]  mechcommander_v1.8.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1912 Nov 21  1998]  mechwarrior_2 - mercenaries.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             704 Nov 21  1998]  mechwarrior_2-titantium_trilogy
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3567 Nov 21  1998]  mega_dschump.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1070 Nov 21  1998]  mega_race_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1923 Nov 21  1998]  men_in_black.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1914 Nov 21  1998]  metal_marines.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1563 Nov 21  1998]  micro_machines_v3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1698 Nov 30  1998]  might&magic 6.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             558 Nov 21  1998]  minesweeper.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             991 Nov 28  1998]  missing_in_action.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             909 Nov 21  1998]  mission_cyberstorm.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             886 Nov 30  1998]  monkey_island.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1118 Nov 30  1998]  monkey_island_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             573 Nov 30  1998]  monkey_island_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1304 Nov 21  1998]  monster_truck_madness.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1023 Nov 28  1998]  monster_truck_madness_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             801 Nov 21  1998]  monty_python.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             409 Nov 21  1998]  monuments_of_mars.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1172 Nov 30  1998]  motocross_madness.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1427 Nov 21  1998]  motorhead.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             656 Nov 21  1998]  mutant_zone.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1833 Nov 21  1998]  mystic_towers.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             702 Nov 21  1998]  nascar_racing.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             384 Nov 21  1998]  navy_seals.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1051 Nov 21  1998]  nba_full_court_press.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             654 Nov 21  1998]  nba_jam_extreme.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             499 Nov 21  1998]  nba_live_95.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             540 Nov 21  1998]  nba_live_96.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1190 Nov 21  1998]  nba_live_97.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             865 Nov 21  1998]  need_for_speed.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3173 Nov 21  1998]  need_for_speed_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2188 Nov 21  1998]  need_for_speed_2_special_editio
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1233 Nov 28  1998]  need_for_speed_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             896 Nov 21  1998]  need_for_speed_special_edition
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1304 Nov 21  1998]  neverhood_chronicles.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             452 Nov 21  1998]  nevermind.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2251 Nov 21  1998]  new_horizons.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             755 Nov 21  1998]  new_zealand_story.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1878 Nov 21  1998]  nhl_hockey_97.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4106 Nov 21  1998]  nhl_hockey_98.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             509 Nov 21  1998]  night_raid.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1773 Nov 21  1998]  night_shift.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             821 Nov 21  1998]  nightmare_3d.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1957 Nov 21  1998]  nightmare_creatures.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             365 Nov 21  1998]  ninja_spirit.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             439 Nov 21  1998]  normality.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             694 Nov 21  1998]  north&south.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             754 Nov 21  1998]  novastorm.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1074 Nov 28  1998]  o.d.t..htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             403 Nov 21  1998]  oh_no!more lemmings.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1667 Nov 21  1998]  one_must_fall_2097.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6536 Nov 21  1998]  one_step_beyond.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             474 Nov 21  1998]  operation_wolf.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             477 Nov 21  1998]  outer_ridge.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             973 Nov 21  1998]  overboard.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3271 Nov 21  1998]  oxyd_magnum!.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             360 Nov 21  1998]  p.p.hammer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             421 Nov 21  1998]  pa++++ gen++++.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             532 Nov 21  1998]  pacific_island.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1398 Nov 21  1998]  pandemonium.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3144 Nov 21  1998]  pandemonium_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             487 Nov 21  1998]  panzer_general_3d.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             700 Nov 21  1998]  peganitzu.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             527 Nov 21  1998]  per.oxyd.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             349 Nov 21  1998]  perestroika.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2316 Nov 21  1998]  perfect_weapon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1122 Nov 30  1998]  perry_rhodan.opereast.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             391 Nov 21  1998]  pga_tour_golf.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1197 Nov 21  1998]  pinball_dreams.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1313 Nov 21  1998]  pinball_fantasies.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             374 Nov 21  1998]  pinball_fantasies_deluxe.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1153 Nov 21  1998]  pipe_dream.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             883 Nov 21  1998]  pipe_mania.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1216 Nov 21  1998]  pirates!gold.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2616 Nov 21  1998]  pizza_connection.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             780 Nov 21  1998]  planet's edge.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1415 Nov 21  1998]  pole_position.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             350 Nov 21  1998]  police_quest_swat.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             527 Nov 21  1998]  police_quest_swat_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             720 Nov 21  1998]  pools_of_radiance.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             748 Nov 21  1998]  populous_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1155 Nov 21  1998]  power_drive.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1952 Nov 21  1998]  powerboat_racing.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             798 Nov 21  1998]  powermonger.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             645 Nov 21  1998]  pray_for_death.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             382 Nov 21  1998]  prehistorik.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             388 Nov 21  1998]  prehistorik_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1156 Nov 21  1998]  premier_manager_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             973 Nov 21  1998]  premier_manager_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1477 Nov 21  1998]  primal_rage.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2723 Nov 21  1998]  prince_of_persia_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             690 Nov 21  1998]  privateer-righteous fight.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1044 Nov 21  1998]  privateer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1228 Nov 21  1998]  privateer_2 - the darkening.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1288 Nov 21  1998]  project_paradise.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             499 Nov 21  1998]  prophecy_of_the_shadows.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             658 Nov 21  1998]  psycho_pinball.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             437 Nov 21  1998]  punica_oasenspiel.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             401 Nov 21  1998]  pyrotechnica.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             680 Nov 21  1998]  quest_for_glory_1.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1306 Nov 21  1998]  quest_for_glory_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1142 Nov 21  1998]  rage_of_mages.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             970 Nov 21  1998]  railroad_tycoon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             437 Nov 21  1998]  railroad_tycoon_deluxe.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1150 Nov 21  1998]  rainbow_islands.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1809 Nov 21  1998]  rainbow_six.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             370 Nov 21  1998]  ran_soccer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             956 Nov 21  1998]  ran_trainer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1628 Nov 21  1998]  ravenloft.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1621 Nov 21  1998]  realms_of_chaos.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2566 Nov 21  1998]  rebel_assault.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1219 Nov 21  1998]  redline_racer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2952 Nov 21  1998]  redneck_rampage.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             592 Nov 21  1998]  return_fire.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             403 Nov 21  1998]  return_of_jedi.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             381 Nov 21  1998]  return_of_medusa.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             492 Nov 21  1998]  revelation.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             589 Nov 21  1998]  rex_nebular.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             763 Nov 21  1998]  rise_of_robots.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             727 Nov 21  1998]  risky_woods.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1494 Nov 21  1998]  road_rash.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             612 Nov 21  1998]  roadblasters.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             364 Nov 21  1998]  robocop_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             373 Nov 21  1998]  rocketeer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             935 Nov 21  1998]  rocky_mountain_trophy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             378 Nov 21  1998]  roger_rabbit_in_hair_raising_ha
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             720 Nov 21  1998]  rolling_ronny.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1616 Nov 21  1998]  rome_a.d.92.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             693 Nov 21  1998]  rÅsselsheim.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             381 Nov 21  1998]  s.c.out.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             404 Nov 21  1998]  sandstorm.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2493 Nov 21  1998]  savage_warrior.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             652 Nov 21  1998]  save_our_pizzas.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1184 Nov 21  1998]  scorched_planet.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             680 Nov 21  1998]  secret_weapons_of_the_luftwaffe
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1722 Nov 21  1998]  seek_and_destroy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             611 Nov 21  1998]  sensible_world_of_soccer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             532 Nov 21  1998]  shadow_caster.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             600 Nov 21  1998]  shadow_knights.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1215 Nov 21  1998]  shadow_president.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             471 Nov 21  1998]  shadows_of_the_empire.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4188 Nov 21  1998]  shattered_steel.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1229 Nov 21  1998]  shell_shock.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             507 Nov 21  1998]  shockwave_assault.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             363 Nov 21  1998]  shooting_gallery.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             403 Nov 21  1998]  siedlerxxxxx.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1440 Nov 21  1998]  silent_service_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             657 Nov 21  1998]  silver_seed.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             597 Nov 21  1998]  silverball.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2647 Nov 21  1998]  sim_city_2000.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             350 Nov 21  1998]  sim_city_enhanced.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             566 Nov 21  1998]  sim_earth.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4632 Nov 21  1998]  sink_or_swim.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             624 Nov 21  1998]  skaphander.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1050 Nov 21  1998]  skunny_kart_1,4.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             627 Nov 21  1998]  soccer_kid.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             389 Nov 21  1998]  software_manager.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             369 Nov 21  1998]  space_ace_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             466 Nov 21  1998]  space_harrier.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             497 Nov 21  1998]  space_hulk.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             455 Nov 21  1998]  space_hulk_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             514 Nov 21  1998]  space_quest_4.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1018 Nov 21  1998]  space_wrecked.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2260 Nov 21  1998]  spear_of_destiny.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             461 Nov 21  1998]  spearhead.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             411 Nov 21  1998]  special_forces.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             411 Nov 21  1998]  speed_racer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             611 Nov 21  1998]  speedball_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             421 Nov 21  1998]  star_control.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             474 Nov 21  1998]  star_control_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             642 Nov 21  1998]  star_control_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3161 Nov 21  1998]  star_rangers.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             656 Nov 24  1998]  star_trek - captain's chair.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1438 Nov 21  1998]  star_trek-starfleet_academy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             675 Nov 21  1998]  star_trek_borg.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             661 Nov 21  1998]  starbyte_super_soccer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5064 Nov 30  1998]  starcraft.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             575 Nov 21  1998]  steigeberger_hotelmanager.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1507 Nov 21  1998]  stellar_7.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2356 Nov 21  1998]  stone_edge.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             646 Nov 21  1998]  stone_racers.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             957 Nov 21  1998]  stonekeep.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             693 Nov 21  1998]  storm_master.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             423 Nov 21  1998]  storm_trooper.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             634 Nov 21  1998]  stormlord.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1870 Nov 21  1998]  streets_of_sim_city.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             787 Nov 21  1998]  strike_commander.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2760 Nov 21  1998]  stronghold.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             408 Nov 21  1998]  stunt_track_racer.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2484 Nov 21  1998]  sub_culture.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2184 Nov 21  1998]  super_frog.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             412 Nov 21  1998]  super_hero_legue_of_hoboken.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             845 Nov 21  1998]  super_star_wars.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1345 Nov 21  1998]  super_stardust.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1075 Nov 21  1998]  super_street_fighter_2_turbo.ht
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             721 Nov 21  1998]  superkarts.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             387 Nov 21  1998]  switchblade.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1778 Nov 21  1998]  syndicate.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1061 Nov 21  1998]  system_shock.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             893 Nov 21  1998]  t.f.x..htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1723 Nov 21  1998]  take_no_prisoners.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1203 Nov 21  1998]  tank_commander.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             446 Nov 21  1998]  teenage_mutant_hero_turtles.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             714 Nov 21  1998]  tennis_elbow.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1579 Nov 21  1998]  terminal_velocity.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             585 Nov 21  1998]  terminator_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1020 Nov 21  1998]  terminator_2029.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1187 Nov 21  1998]  terminator_future_shock.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             779 Nov 21  1998]  terminator_rampage.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1617 Nov 21  1998]  terminator_skynet.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1300 Nov 21  1998]  terracide.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             357 Nov 21  1998]  test_drive.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             860 Nov 21  1998]  test_drive_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2001 Nov 21  1998]  test_drive_4.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             623 Nov 21  1998]  test_drive_offroad.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             841 Nov 21  1998]  the 7th_guest.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             870 Nov 21  1998]  the crow.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2784 Nov 21  1998]  the curse_of_ra.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             691 Nov 21  1998]  the last_eichhof.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             651 Nov 21  1998]  the_elder_scrolls_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11365 Nov 21  1998]  the_even_more_incredible_machin
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             556 Nov 21  1998]  the_fortress_of_drRadiaki.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             344 Nov 21  1998]  the_hidden_below.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             486 Nov 21  1998]  the_incredible_adventure_of_mad
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             440 Nov 21  1998]  the_incredible_machine_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             403 Nov 21  1998]  the_incredible_machines.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1410 Nov 21  1998]  the_legacy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1694 Nov 21  1998]  the_lost_vikings.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1281 Nov 21  1998]  the_lost_vikings_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             386 Nov 21  1998]  the_simpsons.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4249 Nov 21  1998]  the_summoning.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1512 Nov 21  1998]  theme_park.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             506 Nov 21  1998]  thunderscape.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1822 Nov 21  1998]  tie_fighter.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             941 Nov 21  1998]  tigershark.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             452 Nov 21  1998]  titus_the_fox.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2788 Nov 30  1998]  tomb_raider.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2566 Nov 30  1998]  tomb_raider_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             965 Nov 21  1998]  tony_and_friends_in_kellog's la
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1215 Nov 21  1998]  total_mayem.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1381 Nov 21  1998]  touring_car_championschip.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             933 Nov 21  1998]  toxic_bunny.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             382 Nov 21  1998]  toy_story.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1781 Nov 21  1998]  transport_tycoon.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             882 Nov 21  1998]  transworld.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1284 Nov 21  1998]  tricky_quicky.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             752 Nov 21  1998]  triple_play99.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7159 Nov 21  1998]  troddlers.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             498 Nov 21  1998]  turrican_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             433 Nov 21  1998]  twisted_metal_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             958 Nov 21  1998]  ufo_enemy_unknown.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3127 Nov 21  1998]  ultima_6 (e).htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             552 Nov 21  1998]  ultima_7-serpent isle.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             366 Nov 21  1998]  ultima_underworld_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1251 Nov 21  1998]  ultimate_soccer_manager.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             800 Nov 21  1998]  vermeer_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1651 Nov 21  1998]  vga_boulders.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             514 Nov 21  1998]  vga_roulette_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             432 Nov 21  1998]  vigilante.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             781 Nov 21  1998]  viking_child.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             460 Nov 21  1998]  virtua_fighter_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             537 Nov 21  1998]  virtual_corporation.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             663 Nov 21  1998]  virtual_pool.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             651 Nov 21  1998]  virtual_springfield.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1096 Nov 21  1998]  wacky_wheels.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2366 Nov 21  1998]  wages_of_war.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2319 Nov 23  1998]  war_games.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             659 Nov 21  1998]  war_in_the_gulf.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             742 Nov 21  1998]  warbreeds.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5343 Nov 21  1998]  warcraft_1.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7279 Nov 30  1998]  warcraft_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             476 Nov 21  1998]  warcraft_2_expansion_set.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             498 Nov 21  1998]  warhammer - im schatten der geh
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2487 Nov 21  1998]  warhammer_darkomen.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1150 Nov 21  1998]  werewolf_vs.comanche 2.0.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1141 Nov 21  1998]  whacky_wheels.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1589 Nov 21  1998]  whale's_voyage2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             510 Nov 21  1998]  windows_hearts.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             648 Nov 21  1998]  windowsminesweeper.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             546 Nov 21  1998]  windowssolitaire.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             657 Nov 21  1998]  wing_commander_1.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             849 Nov 21  1998]  wing_commander_2.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3256 Nov 21  1998]  wing_commander_3.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1165 Nov 21  1998]  wing_commander_4.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             537 Nov 21  1998]  wing_commander_academy.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1648 Nov 21  1998]  wipeout_2097.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             570 Nov 21  1998]  wizardy_7.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             645 Nov 21  1998]  world_cup_usa94.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             663 Nov 21  1998]  wrath_of_earth.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1530 Nov 21  1998]  wrecking_crew.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             816 Nov 21  1998]  wrestle_mania.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             355 Nov 21  1998]  wwf_european_rampage.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1767 Nov 21  1998]  x-com.interceptor.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2943 Nov 30  1998]  x-com.terror from the deep.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1192 Nov 21  1998]  x-mas lemmings.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1283 Nov 21  1998]  yoda_stories.htm
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             451 Nov 21  1998]  zany_golf.htm
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1566 Nov 21  1998]  zone_raiders.htm
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  GIF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1101 Mar 29  1995]  NACHOBEN.GIF
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1772 Sep  8  1998]  PMZ_Software.gif
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           24188 Oct  1  1998]  ZURÜCK.GIF
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10660 Nov 29  1998]  A.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10863 Nov 29  1998]  B.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12217 Nov 29  1998]  C.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14244 Nov 29  1998]  D.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4907 Nov 29  1998]  E.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6872 Nov 29  1998]  F.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5285 Nov 29  1998]  G.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6622 Nov 29  1998]  H.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4463 Nov 29  1998]  I.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3692 Nov 29  1998]  J.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2209 Nov 29  1998]  K.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6844 Nov 29  1998]  L.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5018 Nov 30  1998]  LÖSUNGEN.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9323 Nov 29  1998]  M.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5268 Nov 29  1998]  N.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3068 Nov 29  1998]  O.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10415 Nov 29  1998]  P.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             783 Nov 29  1998]  Q.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9130 Nov 29  1998]  R.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8732 Dec  2  1998]  Registrierung.htm
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16428 Nov 29  1998]  S.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12306 Nov 29  1998]  T.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2351 Nov 29  1998]  U.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2690 Nov 29  1998]  V.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6825 Nov 29  1998]  W.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2975 Nov 29  1998]  X.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             871 Nov 29  1998]  Y.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1811 Nov 29  1998]  Z.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1389 Nov 29  1998]  ZAHL.HTM
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2629 Nov 23  1998]  impressum.htm
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           26192 Nov 24  1998]  internetadressen.htm
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             767 Nov 30  1998]  INDEX.HTM
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16896 Oct 31  1998]  MZ-CHEAT.EXE
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             503 Nov 30  1998]  README.TXT
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11672 Nov 30  1998]  TITEL.HTM
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            4321 Nov 29  1998]  WELCOME.HTM
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  Pong
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           35680 Dec  4  1998]  PONG.EXE
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  Skat
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         1316211 Nov  1  1998]  SETUP.EXE
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            8503 Nov  1  1998]  SKAT Bitte lesen.rtf
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  WQUIZ
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           10081 Oct 28  1998]  ELEMENT.DAT
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            9453 Nov 10  1998]  FRAGEN.DAT
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4864 Nov 10  1998]  HISTORY.TXT
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root           52966 Nov 10  1998]  WQUIZ.EXE
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root             766 Jun 21  1998]  WQUIZ.ICO
│       └── [-r-xr-xr-x root     root            5905 Nov 10  1998]  WQUIZ.TXT
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  SS1
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           74528 Sep 20  1995]  MSCOMSTF.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12528 Jul 27  1996]  MSCUISTF.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22097 Sep 20  1995]  MSDETECT.INC
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24544 Sep 20  1995]  MSDETSTF.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           65440 Sep 20  1995]  MSINSSTF.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14928 Sep 20  1995]  MSSHLSTF.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6144 Sep 20  1995]  MSUILSTF.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11728 Sep 26  1996]  MYDLG.INF
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3474 Jun 27  1996]  MYDLG.MST
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24624 Sep 20  1995]  SETUP1.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             606 Jun 27  1996]  SETUP1.LST
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55659 Sep 20  1995]  SETUPAPI.INC
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9813 Sep 20  1995]  _MSSETUP.EXE
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           89504 Sep 20  1995]  _MSTEST.EXE
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  Special
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  CAESARED
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root        12088266 Nov 11  1998]  CaesarIIIMapEditor.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root        29744876 Dec  8  1998]  JOKERTV4.MPG
│   └── [-r-xr-xr-x root     root        30056292 Dec  8  1998]  JOKERTV5.MPG
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  4  1998]  T-Online
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2153275 Feb 27  1997]  DATA.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3060639 Nov 24  1998]  DECODER.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           95395 Nov 24  1998]  EMAIL.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         4086795 Feb 27  1997]  IE16.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         6668384 Mar 11  1997]  IE32.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           84464 Nov 24  1998]  INDIV.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          525097 Nov 28  1996]  JAVA.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root         3488768 Nov 24  1998]  NETSCAPE.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          885916 Nov 28  1996]  PLUGINS.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           95538 Jun 17  1996]  SETUP.BMP
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47616 Feb 18  1996]  SETUP.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             281 Oct 14  1998]  SETUP.INI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          117738 Apr  9  1997]  SETUP.INS
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9289 Nov 24  1998]  SETUP.PKG
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             793 Mar 13  1997]  SETUP2.INI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21934 Mar  7  1997]  SETUP2.INS
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          650020 Nov 28  1996]  SYSTEM.Z
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          276454 Feb 18  1996]  _INST16.EX_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          306666 Jan 22  1996]  _INST32I.EX_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8192 Sep  7  1995]  _ISDEL.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10752 Feb 19  1996]  _SETUP.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          170707 Nov 24  1998]  _SETUP.LIB
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          210690 Nov 24  1998]  _SETUP32.LIB
│   └── [-r-xr-xr-x root     root              51 Dec  4  1998]  joker.bat
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Dec  8  1998]  TEXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             341 Nov  6  1998]  3DMARK.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             314 Jul  8  1998]  ACROBAT.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             516 Dec  8  1998]  CAESARED.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             292 Jul  8  1998]  CLEANC40.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             391 Nov  6  1998]  DX6CORE.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             160 Nov  6  1998]  DXMEDIA.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             246 Jul  8  1998]  ELSA.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             269 Nov  6  1998]  F-PROT.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             220 Nov  6  1998]  F-SECURE.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             291 Nov  6  1998]  GAMECOM.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1035 May  6  1998]  HAUPTMEN.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             247 Sep 11  1998]  HEXEDWIN.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             227 Nov  6  1998]  IMPRESS.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             318 Dec  8  1998]  JOKERTV4.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             304 Dec  8  1998]  JOKERTV5.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             440 Jul  8  1998]  MIRC.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             858 Dec  7  1998]  PATCHES.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             258 Aug  7  1998]  QT3.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             198 Jul  8  1998]  SECK.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             657 Aug  5  1998]  SHARE.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             421 Nov  6  1998]  T-ONLINE.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             172 Apr  9  1998]  UNIVESA.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             501 Dec  8  1998]  VOLLVERS.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             624 Nov  6  1998]  WINAMP.TXT
│   └── [-r-xr-xr-x root     root             158 Apr  9  1998]  WINZIP32.TXT
├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Nov 24  1998]  VFW11E
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6864 Sep 20  1995]  ACMCMPRS.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           39985 Sep 20  1995]  AVICAP.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52476 Sep 20  1995]  AVIFILE.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root              92 Sep 20  1995]  CLEANUP.RE_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           54527 Sep 20  1995]  COMPOBJ.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8269 Sep 20  1995]  CTL3D.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3722 Sep 20  1995]  DISPDIB.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1580 Sep 20  1995]  DVA.38_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32485 Sep 20  1995]  ICCVID.DR_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9621 Sep 20  1995]  IMAADPCM.AC_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28074 Sep 20  1995]  INIUPD.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24204 Sep 20  1995]  IR21_R.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           73048 Sep 20  1995]  IR32.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7669 Sep 20  1995]  MAP_WIN.HL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41004 Sep 20  1995]  MCIAVI.DR_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5326 Sep 20  1995]  MCIOLE.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55904 Sep 20  1995]  MPLAYER.EX_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           33303 Sep 20  1995]  MPLAYER.HL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             412 Sep 20  1995]  MPLAYER.RE_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           30274 Sep 20  1995]  MSACM.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12743 Sep 20  1995]  MSACM.DR_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8046 Sep 20  1995]  MSADPCM.AC_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           37722 Sep 20  1995]  MSCOMSTF.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6911 Sep 20  1995]  MSCPYDIS.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1728 Sep 20  1995]  MSCPYDIS.IN_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11560 Sep 20  1995]  MSCUISTF.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3742 Sep 20  1995]  MSDETECT.IN_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           13519 Sep 20  1995]  MSDETSTF.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36858 Sep 20  1995]  MSINSSTF.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5284 Sep 20  1995]  MSRLE.DR_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8234 Sep 20  1995]  MSSHLSTF.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3611 Sep 20  1995]  MSUILSTF.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           20291 Sep 20  1995]  MSVIDC.DR_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           65647 Sep 20  1995]  MSVIDEO.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           67614 Sep 20  1995]  MSVIDEO.NT_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          169656 Sep 20  1995]  OLE2.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3710 Sep 20  1995]  OLE2.RE_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32201 Sep 20  1995]  OLE2CONV.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           50769 Sep 20  1995]  OLE2DISP.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           52746 Sep 20  1995]  OLE2NLS.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22307 Sep 20  1995]  OLE2PROX.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2490 Sep 20  1995]  PROFDISP.EX_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             149 Sep 20  1995]  SETUP.INI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1334 Sep 20  1995]  SETUP.IN_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10882 Sep 20  1995]  SETUP.MST
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24624 Sep 20  1995]  SETUP2.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             686 Sep 20  1995]  SETUP2.LST
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11015 Sep 20  1995]  SETUPAPI.IN_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2066 Sep 20  1995]  STDOLE.TL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           81328 Sep 20  1995]  STORAGE.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           86967 Sep 20  1995]  TYPELIB.DL_
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6622 Sep 20  1995]  _MSSETUP.EX_
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           49647 Sep 20  1995]  _MSTEST.EX_
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WFILE
│   └── [-r-xr-xr-x root     root            2645 Oct 17  1995]  WAVEMIX.INI
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WING
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           92208 Sep 20  1995]  WING.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12800 Sep 20  1995]  WING32.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           91952 Sep 20  1995]  WINGBUG.EXE
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root              61 Sep 20  1995]  WINGBUG.INI
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1843 Sep 20  1995]  WINGBUG.TXT
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          188960 Sep 20  1995]  WINGDE.DLL
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6736 Sep 20  1995]  WINGDIB.DRV
│   └── [-r-xr-xr-x root     root            5024 Sep 20  1995]  WINGPAL.WND
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  WSFILE
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           27136 Sep 20  1995]  WAVMIX16.DLL
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Nov 24  1998]  XTRAS
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21504 Mar 27  1998]  AVI Agent.x32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           46080 Aug  3  1998]  BMP Import Export.x32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          109168 Mar 27  1998]  BUTTONED.X16
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          189952 Aug  3  1998]  BUTTONED.X32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           55296 Mar 24  1998]  DIRMMX.X32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           87552 Aug  3  1998]  FILEIO.X32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40448 Mar 27  1998]  FILEIO16.X16
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           48656 Mar 27  1998]  INETURL.X16
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           73728 Apr 13  1998]  INETURL.X32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          227360 Mar 27  1998]  MIX16.X16
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          119296 Aug  3  1998]  MIX32.X32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           42656 Mar 27  1998]  MIXBMP.X16
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           81728 Mar 27  1998]  NETFILE.X16
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          124928 Mar 27  1998]  NETFILE.X32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40432 Mar 27  1998]  NETLINGO.X16
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          103936 Mar 27  1998]  NETLINGO.X32
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21504 Mar 27  1998]  QuickTime Agent.x32
│   └── [-r-xr-xr-x root     root          428544 Aug  3  1998]  QuickTime Asset.x32
├── [-r-xr-xr-x root     root              46 Aug  6  1998]  AUTORUN.INF
├── [-r-xr-xr-x root     root            8880 May 11  1997]  LAUNCHER.EXE
├── [-r-xr-xr-x root     root             446 Sep 10  1998]  LAUNCHER.INI
├── [-r-xr-xr-x root     root          319088 Jun 27  1996]  SETUP.EXE
├── [-r-xr-xr-x root     root         1923134 Dec  4  1998]  joker31.exe
└── [-r-xr-xr-x root     root         2198476 Dec  4  1998]  joker95.exe


109 directories, 1805 files


tree v1.8.0 © 1996 - 2018 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro