Ubuntu Version 5.10 for your PC

Back to media list / Zurück zur Medienliste

Ubuntu Version 5.10 for your PC
live CD

try Ubuntu

Ubuntu0510ForYourPCLiveCD.cue: ISO 9660 CD-ROM filesystem data 'Ubuntu 5.10 i386' (bootable)
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  .disk
│   ├── [-r--r--r-- root     root              16 Oct 12  2005]  base_components
│   ├── [-r--r--r-- root     root               0 Oct 12  2005]  base_installable
│   ├── [-r--r--r-- root     root              53 Oct 12  2005]  info
│   └── [-r--r--r-- root     root              52 Apr  8  2005]  udeb_include
├── [dr-xr-xr-x root     root            6144 Oct  4  2005]  bin
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  chrome
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  overlayinfo
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  browser
│   │   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  content
│   │   │   │       └── [-r-xr-xr-x root     root             399 Mar 29  2005]  overlays.rdf
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  communicator
│   │   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  content
│   │   │   │       └── [-r-xr-xr-x root     root             807 Mar 29  2005]  overlays.rdf
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  messenger
│   │   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  content
│   │   │   │       └── [-r-xr-xr-x root     root             362 Mar 29  2005]  overlays.rdf
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  navigator
│   │   │       └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  content
│   │   │           └── [-r-xr-xr-x root     root             785 Mar 29  2005]  overlays.rdf
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           22886 Jan 14  2005]  US.jar
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           18840 Mar 29  2005]  chrome.rdf
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          131558 Jan  4  2005]  en-US.jar
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8464 Dec 31  2004]  en-win.jar
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root          233425 Jan  9  2005]  toolkit.jar
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root           18432 Oct  4  2005]  components
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             148 Dec 18  2004]  accessibility-msaa.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8851 Dec 18  2004]  accessibility.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           86016 Dec 18  2004]  appshell.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3645 Dec 18  2004]  appshell.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           65536 Dec 18  2004]  caps.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3816 Dec 18  2004]  caps.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             676 Dec 18  2004]  chardet.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           65536 Dec 18  2004]  chrome.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           57344 Dec 18  2004]  composer.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             690 Dec 18  2004]  composer.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          102872 Mar 29  2005]  compreg.dat
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6900 Dec 18  2004]  content_base.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           40960 Dec 18  2004]  cookie.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             705 Dec 18  2004]  cookie.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          172032 Dec 18  2004]  docshell.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8531 Dec 18  2004]  docshell_base.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             604 Dec 18  2004]  dom.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7775 Dec 18  2004]  dom_base.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6377 Dec 18  2004]  dom_core.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11187 Dec 18  2004]  dom_css.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5889 Dec 18  2004]  dom_events.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17387 Dec 18  2004]  dom_html.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1397 Dec 18  2004]  dom_range.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             728 Dec 18  2004]  dom_stylesheets.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1282 Dec 18  2004]  dom_traversal.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             226 Dec 18  2004]  dom_views.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             498 Dec 18  2004]  dom_xbl.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1312 Dec 18  2004]  dom_xpath.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6231 Dec 18  2004]  dom_xul.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10902 Dec 18  2004]  editor.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             390 Dec 18  2004]  embed_base.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28672 Dec 20  2004]  embed_lite.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          122880 Jan  9  2005]  embedcomponents.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8946 Dec 18  2004]  gfx.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          147456 Dec 18  2004]  gkgfxwin.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root         2445312 Dec 20  2004]  gklayout.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          217088 Dec 18  2004]  gkparser.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          122880 Dec 18  2004]  gkwidget.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          188416 Dec 18  2004]  i18n.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          126976 Dec 18  2004]  imglib2.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2152 Dec 18  2004]  imglib2.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             645 Dec 18  2004]  intl.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45056 Dec 18  2004]  intlcmpt.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             159 Dec 18  2004]  intlcmpt.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             413 Dec 18  2004]  ipcd.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           36864 Dec 18  2004]  ipcdc.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             941 Dec 18  2004]  jar.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45056 Dec 18  2004]  jar50.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4017 Jan 29  2002]  jsconsole-clhandler.js
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             186 Dec 18  2004]  jsconsole.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           65536 Dec 18  2004]  jsd3250.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5953 Dec 18  2004]  jsdservice.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             237 Dec 18  2004]  jsurl.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             303 Dec 18  2004]  layout_base.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2154 Dec 18  2004]  layout_xul.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2797 Dec 18  2004]  layout_xul_tree.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1959 Dec 18  2004]  locale.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          491520 Dec 18  2004]  necko.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12564 Dec 18  2004]  necko.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           45056 Dec 18  2004]  necko2.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             357 Dec 18  2004]  necko_about.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2180 Dec 18  2004]  necko_cache.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1666 Dec 18  2004]  necko_cookie.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             122 Dec 18  2004]  necko_data.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             793 Dec 18  2004]  necko_dns.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             408 Dec 18  2004]  necko_file.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             287 Dec 18  2004]  necko_ftp.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2081 Dec 18  2004]  necko_http.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             485 Dec 18  2004]  necko_jar.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             285 Dec 18  2004]  necko_res.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1409 Dec 18  2004]  necko_strconv.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             188 Dec 18  2004]  necko_viewsource.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           15102 Sep  2  2004]  nsProxyAutoConfig.js
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           17781 Sep 13  2003]  nsSidebar.js
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49152 Dec 18  2004]  oji.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1120 Dec 18  2004]  oji.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32768 Dec 18  2004]  p3p.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             625 Dec 18  2004]  p3p.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32768 Dec 18  2004]  pipboot.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             628 Dec 18  2004]  pipboot.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10289 Dec 18  2004]  pipnss.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32768 Dec 18  2004]  pippki.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             377 Dec 18  2004]  pippki.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3145 Dec 18  2004]  pref.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           61440 Dec 18  2004]  profile.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1860 Dec 18  2004]  profile.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          106496 Dec 18  2004]  rdf.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4533 Dec 18  2004]  rdf.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2257 Dec 18  2004]  shistory.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             207 Dec 18  2004]  sidebar.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32768 Dec 18  2004]  txmgr.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1258 Dec 18  2004]  txmgr.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             188 Dec 18  2004]  txtsvc.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           49152 Dec 18  2004]  typeaheadfind.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             426 Dec 18  2004]  typeaheadfind.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          720896 Dec 18  2004]  uconv.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1339 Dec 18  2004]  uconv.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           32768 Dec 18  2004]  ucvmath.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1146 Dec 18  2004]  unicharutil.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           98304 Dec 18  2004]  universalchardet.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3095 Dec 18  2004]  uriloader.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           81920 Dec 18  2004]  wallet.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             968 Dec 18  2004]  wallet.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             215 Dec 18  2004]  walleteditor.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             223 Dec 18  2004]  walletpreview.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5287 Dec 18  2004]  webBrowser_core.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53248 Dec 18  2004]  webbrwsr.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5401 Dec 18  2004]  widget.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2167 Dec 18  2004]  windowwatcher.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53248 Dec 18  2004]  xmlextras.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1458 Dec 18  2004]  xmlextras.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root          172032 Dec 18  2004]  xpc3250.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2543 Dec 18  2004]  xpcom_base.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28672 Dec 18  2004]  xpcom_compat_c.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3624 Dec 18  2004]  xpcom_components.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8634 Dec 18  2004]  xpcom_ds.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6515 Dec 18  2004]  xpcom_io.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3399 Dec 18  2004]  xpcom_obsolete.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2664 Dec 18  2004]  xpcom_thread.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1560 Dec 18  2004]  xpcom_xpti.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            6834 Dec 18  2004]  xpconnect.xpt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53248 Dec 18  2004]  xppref32.dll
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           60648 Oct  4  2005]  xpti.dat
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1269 Dec 18  2004]  xuldoc.xpt
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  defaults
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  autoconfig
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              89 Apr 16  2002]  platform.js
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            7352 Apr 26  2004]  prefcalls.js
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  pref
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           43187 May 25  2004]  all.js
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1950 Mar 24  2005]  security-prefs.js
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           10110 May 25  2004]  winpref.js
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  profile
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  chrome
│   │   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               0 May 25  2004]  userChrome.css
│   │   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root             596 May 25  2004]  userContent.css
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2877 Mar 24  2005]  Prefs.js
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2186 May 25  2004]  accel.cfg
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             162 May 25  2004]  cookies.txt
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             150 May 25  2004]  cookperm.txt
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               0 May 25  2004]  history.txt
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4945 May 25  2004]  localstore.rdf
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              44 May 25  2004]  macros.cfg
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root               9 May 25  2004]  menus.cfg
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2069 Dec  5  2004]  mimeTypes.rdf
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root              45 Mar 26  2005]  user.js
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  wallet
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root             215 Jun 29  2000]  DistinguishedSchema.tbl
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           30146 Nov 14  2000]  FieldSchema.tbl
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            1763 Nov 14  2000]  PositionalSchema.tbl
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           20998 Nov 14  2000]  SchemaConcat.tbl
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            1322 Dec 12  2000]  SchemaStrings.tbl
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4362 Nov 14  2000]  StateSchema.tbl
│   │       └── [-r-xr-xr-x root     root             912 Jan 16  2001]  VcardSchema.tbl
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  greprefs
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           51454 Mar 24  2005]  all.js
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              30 Oct  9  2004]  non-shared.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2000 Mar 24  2005]  security-prefs.js
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root              88 Oct  9  2004]  xpinstall.js
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  ipc
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  modules
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           24576 Dec 18  2004]  lockmodule.dll
│   │       └── [-r-xr-xr-x root     root           24576 Dec 18  2004]  transmgr.dll
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  kplugins
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           64000 Jan 17  2005]  macros.dll
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  plugins
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           32768 Dec 18  2004]  npnul32.dll
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Oct  4  2005]  res
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  builtin
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5758 Sep 16  2004]  htmlBindings.xml
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           14290 Dec 18  2004]  platformHTMLBindings.xml
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  dtd
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           63657 Mar 27  2001]  mathml.dtd
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            7445 Jan 25  2002]  xhtml11.dtd
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  entityTables
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2790 Jun 20  2000]  html40Latin1.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1501 Jun 20  2000]  html40Special.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3196 Jun 20  2000]  html40Symbols.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1071 May 11  2002]  htmlEntityVersions.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           29091 May 11  2002]  mathml20.properties
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           19033 Jan 10  2003]  transliterate.properties
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  fonts
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4282 May 23  2003]  fontEncoding.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           41530 Sep 16  2003]  mathfont.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5589 Mar 27  2001]  mathfontCMEX10.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3750 Mar 27  2001]  mathfontCMSY10.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1450 Feb  2  2001]  mathfontMTExtra.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2990 May  8  2001]  mathfontMath1.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4783 Jul  9  2002]  mathfontMath2.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5823 May 10  2003]  mathfontMath4.properties
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           14805 Mar 27  2001]  mathfontPUA.properties
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            3058 Mar 27  2001]  mathfontSymbol.properties
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  html
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             163 Oct 21  1999]  gopher-audio.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             165 Oct 21  1999]  gopher-binary.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             178 Oct 21  1999]  gopher-find.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             188 Oct 21  1999]  gopher-image.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             135 Oct 21  1999]  gopher-menu.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             180 Oct 21  1999]  gopher-movie.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             163 Jan 30  2002]  gopher-sound.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             189 Oct 21  1999]  gopher-telnet.gif
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             154 Oct 21  1999]  gopher-text.gif
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root             132 Oct 21  1999]  gopher-unknown.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9648 Aug 18  2003]  EditorOverride.css
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              49 Nov 27  2001]  arrow.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              52 Nov 27  2001]  arrowd.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             165 Nov  8  2001]  broken-image.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            7589 Apr 20  2004]  charsetData.properties
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10457 Apr 24  2004]  charsetalias.properties
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              93 May  9  2001]  cmessage.txt
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11919 Apr 23  2004]  forms.css
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             858 Jun 25  2003]  grabber.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8685 Mar 19  2004]  html.css
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4285 Aug 24  2004]  langGroups.properties
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5477 Mar 30  2004]  language.properties
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             157 Nov 14  2001]  loading-image.gif
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12332 Sep 23  2003]  mathml.css
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1742 Mar 12  2003]  platform-forms.css
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11405 Apr  8  2004]  quirk.css
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            5116 Dec 18  2004]  ua.css
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2815 Oct 12  2002]  viewsource.css
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1185 Mar 12  2002]  wincharset.properties
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          172086 Sep 11  2004]  Launch.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           50008 Nov 10  2003]  License.txt
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           27379 Dec 31  2004]  SetDefault.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           94208 Dec 18  2004]  gkgfx.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          348160 Dec 18  2004]  js3250.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           77824 Dec 18  2004]  jsj3250.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          187392 Mar 30  2005]  k-meleon.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             668 Nov 13  2001]  k-meleon.exe.manifest
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          200048 Dec 17  2004]  mozctl.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            8064 Dec 17  2004]  mozctlx.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24576 Dec 18  2004]  mozilla-ipcd.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53248 Dec 18  2004]  mozz.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          159744 Dec 18  2004]  nspr4.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          212304 Dec 17  2004]  nssckbi.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           28672 Dec 18  2004]  plc4.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24576 Dec 18  2004]  plds4.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3975 Jan 15  2005]  readme.html
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          112992 Dec 17  2004]  smime3.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             476 Dec 17  2004]  softokn3.chk
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          116176 Dec 17  2004]  ssl3.dll
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root             148 Dec  5  2004]  start.ini
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53248 May 25  2004]  start2.exe
│   ├── [-r-xr-xr-x root     root          397312 Dec 18  2004]  xpcom.dll
│   └── [-r-xr-xr-x root     root           81920 Dec 18  2004]  xpcom_compat.dll
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  casper
│   ├── [-r--r--r-- root     root       533346298 Oct 12  2005]  filesystem.cloop
│   └── [-r--r--r-- root     root           28199 Oct 12  2005]  filesystem.manifest
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  disctree
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Oct  4  2005]  en
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3595 Oct  1  2005]  firefox_desc.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              65 Jun 27  2005]  firefox_install.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3095 Sep 30  2005]  firefox_screen.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              62 Dec  4  2004]  firefox_web.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2966 Oct  1  2005]  gaim_desc.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              59 Jun 27  2005]  gaim_install.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2886 Oct  1  2005]  gaim_screen.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              50 Dec  4  2004]  gaim_web.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2884 Sep 30  2005]  gimp_desc.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              62 Dec  5  2004]  gimp_install.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3149 Sep 30  2005]  gimp_screen.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              42 Dec  4  2004]  gimp_web.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3481 Oct  4  2005]  home.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              49 Jun 27  2005]  link7.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4936 Sep 30  2005]  openoffice_desc.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              61 Dec  7  2004]  openoffice_install.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              64 Jul  8  2005]  openoffice_java.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3359 Sep 30  2005]  openoffice_screen.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              48 Dec  4  2004]  openoffice_web.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2163 Oct  1  2005]  theopencd.html
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root              49 Mar 26  2005]  theopencd_web.lch
│   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4623 Oct  1  2005]  ubuntu.html
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root              44 Jun 28  2005]  ubuntu_web.lch
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  img
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Oct  4  2005]  prog
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           26103 Dec  7  2004]  firefox_screen_01.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           24088 Dec  7  2004]  firefox_screen_02.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           47450 Dec  7  2004]  firefox_screen_03.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11783 Dec  7  2004]  firefox_thumb_01.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10469 Dec  7  2004]  firefox_thumb_02.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           12954 Dec  7  2004]  firefox_thumb_03.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           84353 Dec  4  2004]  gaim_screen_01.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           64300 Dec  4  2004]  gaim_screen_02.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            9393 Dec  4  2004]  gaim_thumb_01.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11985 Dec  4  2004]  gaim_thumb_02.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           53989 Sep 29  2005]  openoffice_screen_01.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           66771 Sep 29  2005]  openoffice_screen_02.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           79243 Sep 29  2005]  openoffice_screen_03.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           23871 Sep 29  2005]  openoffice_thumb_01.png
│   │   │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           21471 Sep 29  2005]  openoffice_thumb_02.png
│   │   │   └── [-r-xr-xr-x root     root           19617 Sep 29  2005]  openoffice_thumb_03.png
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Oct  4  2005]  sys
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            3348 Oct 20  2004]  DiscTree.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4129 Sep  9  2004]  ExitButton.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            5536 Sep  9  2004]  InstallButton.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4360 Sep  9  2004]  MenuButton.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           10608 Dec  6  2004]  TheOpenCDLink.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           29228 Dec  4  2004]  TheOpenCDlogo2.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          170221 Jul  5  2005]  Ubuntu_AppMenu.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           19466 Sep 30  2005]  Ubuntu_AppMenu_tn.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          304166 Mar 31  2005]  Ubuntu_Desktop.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           19400 Mar 31  2005]  Ubuntu_Desktop_tn.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          172008 Jul  5  2005]  Ubuntu_OOo.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           20012 Sep 30  2005]  Ubuntu_OOo_tn.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root          213114 Mar 31  2005]  Ubuntu_Themes.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           16672 Mar 31  2005]  Ubuntu_Themes_tn.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4890 Mar 24  2005]  abiword.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           10422 Mar 24  2005]  audacity.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4848 Sep 18  2003]  cdrom_image.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           12595 Sep  8  2004]  firefox.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            6144 Oct  1  2005]  gaim.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4641 Mar 16  2004]  gimp.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root            4419 Apr  4  2003]  openoffice.png
│   │       ├── [-r-xr-xr-x root     root           12818 Sep  8  2004]  thunderbird.png
│   │       └── [-r-xr-xr-x root     root            8807 Dec  4  2004]  ubuntu.png
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  include
│       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  css
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             105 Apr 20  2005]  complete.css
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3966 Sep 30  2005]  layout.css
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1344 Sep 30  2005]  ocd_common.css
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             716 Jun 29  2005]  popup_windows.css
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2393 Jul  8  2005]  side_icons.css
│       │   └── [-r-xr-xr-x root     root            1956 Sep 30  2005]  side_menu.css
│       ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Oct  4  2005]  img
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            4664 Jun 22  2005]  Small-OCD-Logo.jpg
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           16361 Apr 20  2005]  bkg.jpg
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10906 Dec  4  2004]  install.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2914 Apr 20  2005]  plastik-blc.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2858 Apr 20  2005]  plastik-bottom.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2923 Apr 20  2005]  plastik-brc.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2966 Apr 20  2005]  plastik-left.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            3023 Apr 20  2005]  plastik-right.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2831 Apr 20  2005]  plastik-top.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           10009 Dec  4  2004]  site.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             549 Apr 20  2005]  tab_off_ns1.gif
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            2895 Apr 20  2005]  tab_off_ns2.gif
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root             377 Mar 15  2005]  tab_on_ns1.gif
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1530 Mar 15  2005]  tab_on_ns2.gif
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1076 Sep 30  2005]  thumb_shadow.png
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           78743 Sep 30  2005]  tocd-bkg.png
│       │   └── [-r-xr-xr-x root     root            2824 Mar 13  2005]  white.png
│       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  js
│       │   └── [-r-xr-xr-x root     root            4268 Jun 29  2005]  ocd_common.js
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root            2349 Jun 29  2005]  InfoWindow.html
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root              79 Jun 29  2005]  forum_web.lch
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root              53 Jun 29  2005]  kmeleon_web.lch
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root              55 Jun 29  2005]  orchard_web.lch
│       └── [-r-xr-xr-x root     root              97 Jun 29  2005]  source_web.lch
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  dists
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  breezy
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  main
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  debian-installer
│   │   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  binary-i386
│   │   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root           69109 Oct 12  2005]  Packages
│   │   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           13183 Oct 12  2005]  Packages.gz
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  source
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  restricted
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  debian-installer
│   │   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  binary-i386
│   │   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root            1516 Oct 12  2005]  Packages
│   │   │   │       └── [-r--r--r-- root     root             543 Oct 12  2005]  Packages.gz
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  source
│   │   ├── [-r--r--r-- root     root             960 Oct 12  2005]  Release
│   │   └── [-r--r--r-- root     root             189 Oct 12  2005]  Release.gpg
│   ├── [lr-xr-xr-x root     root               6 Oct 12  2005]  stable
│   └── [lr-xr-xr-x root     root               6 Oct 12  2005]  unstable
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  doc
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  install
│       └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  manual
│           ├── [dr-xr-xr-x root     root           10240 Oct 12  2005]  en
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2860 Oct 12  2005]  apa.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5215 Oct 12  2005]  apas01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5266 Oct 12  2005]  apas02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2018 Oct 12  2005]  apas03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2422 Oct 12  2005]  apb.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4118 Oct 12  2005]  apbs01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            6637 Oct 12  2005]  apbs02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4991 Oct 12  2005]  apbs03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4921 Oct 12  2005]  apbs04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            9762 Oct 12  2005]  apbs05.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3083 Oct 12  2005]  apc.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           17976 Oct 12  2005]  apcs01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            7176 Oct 12  2005]  apcs02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            1920 Oct 12  2005]  apcs03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           16390 Oct 12  2005]  apcs04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2161 Oct 12  2005]  apd.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2654 Oct 12  2005]  apds01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2724 Oct 12  2005]  apds02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3140 Oct 12  2005]  apds03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            1869 Oct 12  2005]  apds04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2352 Oct 12  2005]  ape.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4360 Oct 12  2005]  apes01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           14347 Oct 12  2005]  apes02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4587 Oct 12  2005]  apes03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2967 Oct 12  2005]  ch01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4401 Oct 12  2005]  ch01s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           11869 Oct 12  2005]  ch01s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5558 Oct 12  2005]  ch01s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2343 Oct 12  2005]  ch01s04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2119 Oct 12  2005]  ch01s05.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5508 Oct 12  2005]  ch01s06.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5948 Oct 12  2005]  ch01s07.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4092 Oct 12  2005]  ch02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            7065 Oct 12  2005]  ch02s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            7630 Oct 12  2005]  ch02s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2534 Oct 12  2005]  ch02s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            7317 Oct 12  2005]  ch02s04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2295 Oct 12  2005]  ch02s05.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2752 Oct 12  2005]  ch02s06.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3715 Oct 12  2005]  ch03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            6550 Oct 12  2005]  ch03s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2888 Oct 12  2005]  ch03s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            8761 Oct 12  2005]  ch03s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5133 Oct 12  2005]  ch03s04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           12256 Oct 12  2005]  ch03s05.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           18544 Oct 12  2005]  ch03s06.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3854 Oct 12  2005]  ch04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3423 Oct 12  2005]  ch04s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2854 Oct 12  2005]  ch04s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            9013 Oct 12  2005]  ch04s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3816 Oct 12  2005]  ch04s04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           12537 Oct 12  2005]  ch04s05.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           12688 Oct 12  2005]  ch04s06.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3645 Oct 12  2005]  ch05.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           13260 Oct 12  2005]  ch05s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           11255 Oct 12  2005]  ch05s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            7492 Oct 12  2005]  ch05s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2819 Oct 12  2005]  ch06.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            6634 Oct 12  2005]  ch06s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            7425 Oct 12  2005]  ch06s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           41811 Oct 12  2005]  ch06s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2673 Oct 12  2005]  ch07.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2512 Oct 12  2005]  ch07s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           14454 Oct 12  2005]  ch07s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            4346 Oct 12  2005]  ch07s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2734 Oct 12  2005]  ch08.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            2869 Oct 12  2005]  ch08s01.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5522 Oct 12  2005]  ch08s02.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            5255 Oct 12  2005]  ch08s03.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            3454 Oct 12  2005]  ch08s04.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root            8821 Oct 12  2005]  ch08s05.html
│           │   ├── [-r--r--r-- root     root           18901 Oct 12  2005]  index.html
│           │   └── [-r--r--r-- root     root            2886 Oct 12  2005]  pr01.html
│           └── [-r--r--r-- root     root           14815 Oct 12  2005]  example-preseed.txt
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  install
│   ├── [-r--r--r-- root     root            1865 Apr  8  2005]  README.sbm
│   ├── [-r--r--r-- root     root         4058323 Oct 12  2005]  initrd.gz
│   ├── [-r--r--r-- root     root            2196 Oct 12  2005]  initrd.list
│   ├── [-r--r--r-- root     root           94664 Jun 30  2005]  mt86plus
│   ├── [-r--r--r-- root     root         1474560 Apr  8  2005]  sbm.bin
│   └── [-r--r--r-- root     root         1206555 Oct 12  2005]  vmlinuz
├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Oct 12  2005]  isolinux
│   ├── [-r--r--r-- root     root            2048 Oct 12  2005]  boot.cat
│   ├── [-r--r--r-- root     root             844 Oct 12  2005]  f1.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root             716 Oct 12  2005]  f10.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root             504 Oct 12  2005]  f2.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root             612 Oct 12  2005]  f3.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root             904 Oct 12  2005]  f4.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root            1119 Oct 12  2005]  f5.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root            1146 Oct 12  2005]  f6.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root            1044 Oct 12  2005]  f7.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root             749 Oct 12  2005]  f8.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root             347 Oct 12  2005]  f9.txt
│   ├── [-r--r--r-- root     root            9396 Oct 12  2005]  isolinux.bin
│   ├── [-r--r--r-- root     root             982 Oct 12  2005]  isolinux.cfg
│   ├── [-r--r--r-- root     root             148 Oct 12  2005]  isolinux.txt
│   └── [-r--r--r-- root     root            8023 Sep 15  2005]  splash.rle
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  pics
│   ├── [-r--r--r-- root     root             294 Mar 24  2005]  blue-lowerleft.png
│   ├── [-r--r--r-- root     root             266 Mar 24  2005]  blue-lowerright.png
│   ├── [-r--r--r-- root     root             280 Mar 24  2005]  blue-upperleft.png
│   ├── [-r--r--r-- root     root             290 Mar 24  2005]  blue-upperright.png
│   ├── [-r--r--r-- root     root            8442 Mar 24  2005]  debian.jpg
│   ├── [-r--r--r-- root     root            3986 Mar 24  2005]  logo-50.jpg
│   ├── [-r--r--r-- root     root             353 Mar 24  2005]  red-lowerleft.png
│   ├── [-r--r--r-- root     root             299 Mar 24  2005]  red-lowerright.png
│   ├── [-r--r--r-- root     root             321 Mar 24  2005]  red-upperleft.png
│   └── [-r--r--r-- root     root             344 Mar 24  2005]  red-upperright.png
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  pool
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            4096 Oct 12  2005]  main
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  a
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  anna
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           31962 Sep 30  2005]  anna_1.15ubuntu2_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  b
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  base-config
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            2758 Oct  6  2005]  tzsetup-udeb_2.67ubuntu19_all.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  binutils
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root          500830 Oct 11  2005]  binutils-static-udeb_2.16.1-2ubuntu6_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  bogl
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           19804 Sep  8  2005]  bogl-bterm-udeb_0.1.18-1.1ubuntu3_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  bterm-unifont
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root          791604 May  6  2005]  bterm-unifont_1.0_i386.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  busybox-cvs
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root          139928 Sep  7  2005]  busybox-cvs-udeb_20040623-1ubuntu22_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  c
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  casper
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            1244 Sep 20  2005]  casper-check_1.18_all.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           11238 Sep 20  2005]  casper-udeb_1.18_all.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  cdebconf
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           16046 Oct  4  2005]  cdebconf-newt-udeb_0.84ubuntu11_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            2244 Oct  4  2005]  cdebconf-priority_0.84ubuntu11_all.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           16394 Oct  4  2005]  cdebconf-text-udeb_0.84ubuntu11_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           65614 Oct  4  2005]  cdebconf-udeb_0.84ubuntu11_i386.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            2974 Oct  4  2005]  libdebconfclient0-udeb_0.84ubuntu11_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  cdrom-checker
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           24468 Oct  2  2005]  cdrom-checker_1.03ubuntu2_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  cdrom-detect
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           50380 Oct  2  2005]  cdrom-detect_1.07ubuntu3_all.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  cdrom-retriever
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            3212 May  3  2005]  cdrom-retriever_1.04ubuntu1_all.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            2152 May  3  2005]  load-cdrom_1.04ubuntu1_all.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  console-data
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root           94488 Sep 29  2005]  console-keymaps-at_2002.12.04dbs-49ubuntu5_all.udeb
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root            2416 Sep 29  2005]  console-keymaps-tree_2002.12.04dbs-49ubuntu5_i386.udeb
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           17060 Sep 29  2005]  console-keymaps-usb_2002.12.04dbs-49ubuntu5_all.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  d
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  ddetect
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            2756 Jun 29  2005]  hw-detect-full_1.18ubuntu2_all.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  debian-installer-utils
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            2198 Sep  3  2005]  di-utils-mapdevfs_1.10ubuntu2_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            5288 Sep  3  2005]  di-utils-reboot_1.10ubuntu2_all.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           11412 Sep  3  2005]  di-utils-shell_1.10ubuntu2_all.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root             758 Sep  3  2005]  di-utils-terminfo_1.10ubuntu2_all.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            4664 Sep  3  2005]  di-utils_1.10ubuntu2_all.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  devmapper
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           10058 Jul  7  2005]  dmsetup-udeb_1.01.03-1ubuntu2_i386.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           12212 Jul  7  2005]  libdevmapper1.01-udeb_1.01.03-1ubuntu2_i386.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  dhcp
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           40724 Nov  5  2004]  dhcp-client-udeb_2.0pl5-19.1_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  e
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  e2fsprogs
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root          122896 Aug 23  2005]  e2fsprogs-udeb_1.38-2ubuntu1_i386.udeb
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           12766 Aug 23  2005]  libblkid1-udeb_1.38-2ubuntu1_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  f
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  fribidi
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           16212 Jun 20  2005]  libfribidi0-udeb_0.10.5-2_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  g
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  glibc
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root          696956 Oct  9  2005]  libc6-udeb_2.3.5-1ubuntu12_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            8212 Oct  9  2005]  libnss-dns-udeb_2.3.5-1ubuntu12_i386.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           13648 Oct  9  2005]  libnss-files-udeb_2.3.5-1ubuntu12_i386.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  grepmap
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root            6626 Sep 30  2005]  grepmap-udeb_1.0.1-1_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  h
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  hdparm
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           23070 Sep 27  2005]  hdparm-udeb_6.1-1ubuntu2_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  hotplug
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           28898 Oct  4  2005]  hotplug-udeb_0.0.20040329-22ubuntu13_all.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  hw-detect
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root            2102 Oct  1  2005]  archdetect_1.22ubuntu3_i386.udeb
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root           19890 Oct  1  2005]  ethdetect_1.22ubuntu3_all.udeb
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           65992 Oct  1  2005]  hw-detect_1.22ubuntu3_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  i
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  iso-codes
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root            2828 Apr 18  2005]  iso-3166-udeb_0.46-1_all.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  k
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  kbd-chooser
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           40542 Oct 11  2005]  kbd-chooser_1.18ubuntu8_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  l
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            8192 Oct 12  2005]  linux-source-2.6.12
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           18678 Oct 10  2005]  acpi-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           43954 Oct 10  2005]  cdrom-core-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           96878 Oct 10  2005]  cdrom-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            2276 Oct 10  2005]  crc-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           83572 Oct 10  2005]  ext3-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           33146 Oct 10  2005]  fat-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           41926 Oct 10  2005]  fb-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           68218 Oct 10  2005]  firewire-core-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            5364 Oct 10  2005]  firmware-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           51408 Oct 10  2005]  ide-core-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root          123424 Oct 10  2005]  ide-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           42494 Oct 10  2005]  input-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root          110230 Oct 10  2005]  ipv6-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           86170 Oct 10  2005]  jfs-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           14532 Oct 10  2005]  loop-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root          194782 Oct 10  2005]  md-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root         1048144 Oct 10  2005]  nic-firmware-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root         1341398 Oct 10  2005]  nic-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root          123674 Oct 10  2005]  nic-pcmcia-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            8244 Oct 10  2005]  nic-shared-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           93382 Oct 10  2005]  nic-usb-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           46734 Oct 10  2005]  ntfs-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           29768 Oct 10  2005]  parport-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           72292 Oct 10  2005]  pcmcia-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            4252 Oct 10  2005]  pcmcia-storage-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root          108630 Oct 10  2005]  reiserfs-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            9814 Oct 10  2005]  rtc-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           67650 Oct 10  2005]  sata-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           70178 Oct 10  2005]  scsi-core-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root         1481028 Oct 10  2005]  scsi-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root           20360 Oct 10  2005]  socket-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root          111184 Oct 10  2005]  usb-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root          263264 Oct 10  2005]  xfs-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12-9.23_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  localechooser
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           83868 Oct 11  2005]  localechooser_0.13ubuntu12_all.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  lowmem
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            1170 Sep 22  2005]  lowmem_1.11ubuntu1_all.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            4596 Sep 22  2005]  lowmemcheck_1.11ubuntu1_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  lsb-release
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root             736 Oct  5  2005]  lsb-release-udeb_1.4-8ubuntu3_all.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  lvm2
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root          183688 Jun 14  2005]  lvm2-udeb_2.01.04-5ubuntu1_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  libd
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  libdebian-installer
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           16758 Aug  3  2005]  libdebian-installer4-udeb_0.32_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  libu
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  libusb
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           10058 Jul 22  2005]  libusb-0.1-udeb_0.1.10a-17ubuntu1_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  m
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  main-menu
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           18392 Jul 20  2005]  main-menu_1.07ubuntu1_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  mdadm
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           41644 Jun  8  2005]  mdadm-udeb_1.11.0-0ubuntu1_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  mii-diag
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            8276 Apr 14  2005]  mii-diag-udeb_2.11-1_i386.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  module-init-tools
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           24942 Sep 20  2005]  module-init-tools-udeb_3.2-pre7-0ubuntu4_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  n
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  nano
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           25216 Sep 29  2005]  nano-udeb_1.3.8-2_i386.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  netcfg
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root          163388 Aug 25  2005]  netcfg_1.12ubuntu3_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  o
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  os-prober
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root            6644 Sep 22  2005]  os-prober_1.06ubuntu2_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  p
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  pciutils
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           82450 Dec  6  2004]  pciutils-udeb_2.1.11-15ubuntu5_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  pcmcia-cs
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           45982 Sep 20  2005]  pcmcia-cs-udeb_3.2.5-11ubuntu8_i386.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  preseed
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root            1404 Aug 12  2005]  env-preseed_1.04ubuntu2_all.udeb
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root            2254 Aug 12  2005]  file-preseed_1.04ubuntu2_all.udeb
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root             902 Aug 12  2005]  initrd-preseed_1.04ubuntu2_all.udeb
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root            2418 Aug 12  2005]  network-preseed_1.04ubuntu2_all.udeb
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           10896 Aug 12  2005]  preseed-common_1.04ubuntu2_all.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  r
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  rescue
│   │   │   │   ├── [-r--r--r-- root     root            1408 May  9  2005]  rescue-check_0.5ubuntu1_all.udeb
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           27476 May  9  2005]  rescue-mode_0.5ubuntu1_all.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  rootskel
│   │   │       ├── [-r--r--r-- root     root           34840 Jul  7  2005]  rootskel-locale_1.17_i386.udeb
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root            5382 Jul  7  2005]  rootskel_1.17_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  s
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  slang2
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root          245268 Jul 22  2005]  libslang2-udeb_2.0.4-4_i386.udeb
│   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  u
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  udev
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root           69588 Sep 24  2005]  udev-udeb_0.060-1ubuntu15_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  udpkg
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            7152 Jul  4  2005]  udpkg_1.01_i386.udeb
│   │   │   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  usb-discover
│   │   │   │   └── [-r--r--r-- root     root            1748 Apr 15  2005]  usb-discover_1.03_all.udeb
│   │   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  usbutils
│   │   │       └── [-r--r--r-- root     root           75090 Jul 21  2005]  usbutils-udeb_0.71-5ubuntu1_i386.udeb
│   │   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  w
│   │       └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  wireless-tools
│   │           ├── [-r--r--r-- root     root           11002 Sep 19  2005]  libiw28-udeb_27+28pre8-1ubuntu4_i386.udeb
│   │           └── [-r--r--r-- root     root           11296 Sep 19  2005]  wireless-tools-udeb_27+28pre8-1ubuntu4_i386.udeb
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  restricted
│       └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  l
│           └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  linux-restricted-modules-2.6.12
│               ├── [-r--r--r-- root     root           70502 Oct 11  2005]  nic-restricted-firmware-2.6.12-9-386-di_2.6.12.4-11_i386.udeb
│               └── [-r--r--r-- root     root          179702 Oct 11  2005]  nic-restricted-modules-2.6.12-9-386-di_2.6.12.4-11_i386.udeb
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct 12  2005]  preseed
│   ├── [-r--r--r-- root     root             221 Jul  5  2005]  ltsp.seed
│   ├── [-r--r--r-- root     root             453 Oct  3  2005]  oem.seed
│   └── [-r--r--r-- root     root             559 Sep 13  2005]  server.seed
├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  programs
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  firefox
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         4878136 Sep 27  2005]  FirefoxSetup.exe
│   ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  gaim
│   │   └── [-r-xr-xr-x root     root         6967072 Sep 27  2005]  GaimSetup.exe
│   └── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  openoffice
│       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  licenses
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root            1080 Sep 23  2005]  license_en-US.html
│       │   └── [-r-xr-xr-x root     root             891 Sep 23  2005]  license_en-US.txt
│       ├── [dr-xr-xr-x root     root            2048 Oct  4  2005]  readmes
│       │   ├── [-r-xr-xr-x root     root           11421 Sep 23  2005]  readme_en-US.html
│       │   └── [-r-xr-xr-x root     root           12287 Sep 23  2005]  readme_en-US.txt
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root         1708856 Mar 11  2002]  instmsia.exe
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root         1822520 Mar 11  2002]  instmsiw.exe
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root        17030375 Sep 23  2005]  openofficeorg1.cab
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root         6045276 Sep 23  2005]  openofficeorg2.cab
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root         2726400 Sep 23  2005]  openofficeorg20.msi
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root        48857620 Sep 23  2005]  openofficeorg3.cab
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root         2349173 Sep 23  2005]  openofficeorg4.cab
│       ├── [-r-xr-xr-x root     root          241664 Sep 11  2005]  setup.exe
│       └── [-r-xr-xr-x root     root             217 Sep 23  2005]  setup.ini
├── [lr-xr-xr-x root     root               1 Oct 12  2005]  ubuntu
├── [-r--r--r-- root     root             223 Oct 12  2005]  README.diskdefines
├── [-r-xr-xr-x root     root              41 May 25  2004]  autorun.inf
├── [-r--r--r-- root     root           41611 Oct 12  2005]  md5sum.txt
├── [-r-xr-xr-x root     root          303056 Sep 30  2005]  start.bmp
├── [-r-xr-xr-x root     root           38912 Nov 17  2003]  start.exe
└── [-r-xr-xr-x root     root              95 Jun 29  2005]  start.ini


143 directories, 580 files


tree v1.8.0 © 1996 - 2018 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro